070 33 66 500 info@tbafbouw.nl

Kennispapers

Onze technisch adviseurs komen tijdens hun werkzaamheden veel voorkomende problemen tegen. Daarom ontwikkelen wij kennispapers die u informeren over de mogelijke risico’s in uw werk. Hieronder ziet u alle kennispapers van de sector Afbouw. De kennispapers zijn gratis en direct te bekijken. Als u op een titel van een kennispaper klikt, kunt u meer lezen over de kennispaper. U kunt de kennispaper downloaden door op de link onderaan de tekst te klikken. 

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws?
Volg ons op social media!

TBA-kennispaper 1 Dekvloeren met ingefreesde vloerverwarming afwerken: goed idee of toch niet?

Steeds vaker worden bestaande dekvloeren alsnog voorzien van vloerverwarming, bijvoorbeeld om een woning meer duurzaam te maken of simpelweg vanwege een behoefte aan comfort. Dit gaat vaak in combinatie met een nieuwe vloerafwerking, zoals ook door onze branche wordt geleverd. De vraag ontstaat dan: gaat deze ‘nieuwe’ methode van aanbrengen tot problemen leiden?

Bent u benieuwd naar het antwoord? De TBA-kennispaper 1 Dekvloeren met ingefreesde vloerverwarming afwerken: goed idee of toch niet? gaat hier dieper op in. Klik op de link hieronder om achter het antwoord te komen!

Download hier TBA kennispaper 1 Dekvloeren met ingefreesde vloerverwarming afwerken: goed idee of toch niet? (PDF) >>

TBA-kennispaper 2 Houten platen als eerste plaatlaag achter een gipsplaat

Met enige regelmaat wordt het TBA uitgenodigd op projecten met schades waarbij gipskartonplaten op een houten plaat gemonteerd worden. Hiermee wordt bedoeld dat op het metalen frame eerst een laag houten platen wordt bevestigd waartegen één of meerdere lagen gipskartonplaten worden geschroefd. De gedachte hierachter is dat men dan ‘eenvoudig van alles’ aan de wanden kan bevestigen en dat de wanden steviger zijn. Het toepassen van houtachtige platen maakt weliswaar een wand stevig, maar kan in de praktijk tot schades leiden. Wilt u schades voorkomen? Klik dan op de link hieronder!

Download hier TBA kennispaper 2 Houten platen als eerste plaatlaag achter een gipsplaat (PDF) >>

TBA-kennispaper 3 Is een opstookprotocol nog wel actueel?

Is een opstookprotocol nog wel actueel?

De vraag ontstaat of de “gebruikelijke” opstook- en afkoelprotocollen nog wel relevant zijn. Deze protocollen werden oorspronkelijk gebruikt bij dekvloeren met vloerverwarming die voldeden aan specifieke ontwerpeisen. Het moet worden vastgesteld dat er tegenwoordig veel wordt afgeweken van die ontwerpeisen, zoals isolatie, met velddilataties en met voorgeschreven maximale afmetingen.

Schade

Tegenwoordig wijken veel dekvloerontwerpen vaak af van deze oorspronkelijke ontwerpeisen. Bijvoorbeeld, dekvloeren op isolatie worden niet altijd voorzien van alle kantstroken, velddilataties ontbreken vaak en dekvloeren met vloerverwarming worden vaak hechtend in plaats van op isolatie aangebracht. Deze afwijkingen kunnen leiden tot scheurvorming en onthechtingen in de dekvloer, vooral wanneer opstook- en afkoelprotocollen worden gevolgd.

Ingebruiknameprotocol

Het traditionele opstook- en afkoelprotocol houdt in dat de dekvloer geleidelijk wordt opgewarmd en afgekoeld, waardoor deze thermisch wordt voorbelast en veel fijne scheurtjes ontstaan. Echter, dit protocol kan leiden tot ernstige schade, zoals scheurvorming en onthechtingen, aan de dekvloer. Dit is vooral het geval in moderne toepassingen waarbij de oorspronkelijke gebruikelijke ontwerp- en uitvoeringspraktijken zijn veranderd. In plaats van opstook- en afkoelprotocollen wordt aanbevolen over te stappen naar een ingebruiknameprotocol. Dit protocol betreft een geleidelijke opwarming of afkoeling van de dekvloer uitgaande van de actuele omgevingstemperatuur, zonder de risico’s van bovenmatige schade door temperatuurfluctuaties.

TBA-kennispaper 3

Is het gebruik van opstook- en afkoelprotocollen nog steeds nodig voor moderne vloerverwarmingssystemen? Deze vraag staat centraal in TBA-kennispaper 3: “Is een opstookprotocol nog wel actueel?” Het is tijd om het gebruik van deze protocollen te heroverwegen. Door over te stappen naar het gebruik van een meer hedendaags ingebruiknameprotocol kan de kans op schade aan de dekvloer behoorlijk worden verminderd, terwijl de effectiviteit van de vloerverwarming behouden blijft.

Wil je meer weten over dit onderwerp en onze aanbevelingen ontdekken? Download dan hieronder kennispaper 3: “Is een opstookprotocol nog wel actueel?”.

Download hier TBA-kennispaper 3 “Is een opstookprotocol nog wel actueel?” (PDF) >>

Download de gratis TBA-app!