070 33 66 500 info@tbafbouw.nl

Vloeren & Terrazzo

Hieronder ziet u alle publicaties van de sector Vloeren & Terrazzo. Als u op een titel van een publicatie klikt, kunt u meer lezen over de publicatie. U kunt de publicatie downloaden door op download onderaan de tekst te klikken. 

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws?
Volg ons op social media!

TBA richtlijn 2.1 Opstook- en afkoelprotocol voor vloerverwarming in calciumsulfaat- of cementgebonden dekvloeren

Vloerverwarming is een veel gebruikte manier om ruimtes behaaglijk te maken. Helaas wil het nog wel eens gebeuren dat er scheuren komen in een dekvloer waarin de vloerverwarming is opgenomen.

In deze richtlijn staat uitgelegd hoe je zulke schades kunt voorkomen. Belangrijk is vooral om de vloerverwarming regelmatig en langzaam op temperatuur te brengen en ook weer langzaam te laten afkoelen. In deze richtlijn staat precies omschreven hoe dat dan moet gebeuren. Natuurlijk zullen het vooral de opdrachtgever of de eindgebruiker zijn die de vloerverwarming gaan gebruiken. Daarom is het zaak om het opstook- en afkoelprotocol aan hun te geven.

Uiteindelijk is het uw vloer en als professional wil je toch dat je klant op een goede manier met je product omgaat en er maximaal profijt van heeft?

Download TBA richtlijn 2.1

TBA richtlijn 2.2 Voor het aanbrengen van hechtende dekvloeren met vloerverwarming

Vloerverwarming wordt steeds populairder; als bijverwarming maar ook als hoofdverwarming. Vreemd genoeg wordt de keuze voor vloerverwarming reglmatig pas laat in het bouwproces gemaakt. Dan is er vaak onvoldoende hoogte om nog een zwevende dekvloer te kunnen leggen, terwijl zo’n vloer het beste is om vloerverwarming in te verwerken. Er zit dan niets anders op dan de verwarming in een hechtende dekvloer op te nemen.

Om te voorkomen dat zo’n hechtende dekvloer loskomt van de ondervloer, is het belangrijk om bij de voorbereiding, het leggen en de nabehandeling een aantal dingen goed in de gaten te houden. Ze staan beschreven TBA-richtlijn 2.2 Richtlijn voor het aanbrengen van hechtende dekvloeren met vloerverwarming.

Als u de handige checklist op de achterkant van de richtlijn gebruikt, dan zult u niet snel iets vergeten.

Download TBA richtlijn 2.2

TBA richtlijn 2.4 Cementgebonden en calciumsulfaatgebonden dekvloeren in relatie tot contactgeluid

Het Bouwbesluit bevat duidelijke eisen met betrekking tot de contactgeluidisolatie van dekvloeren. Een ongeluk zit echter in een klein hoekje. In onze TBA-richtlijn 2.4 Cementgebonden en calciumsulfaatgebonden dekvloeren in relatie tot contactgeluid staat waar u op moet letten bij het ontwerpen en aanbrengen van de dekvloer. Zowel de zwevende als de hechtende dekvloer komt aan bod.

Download TBA richtlijn 2.4

Richtlijn Specificatie en beoordeling van gecoate vloeren op esthetische aspecten

Coatings op vloeren worden om technische redenen toegepast, bijvoorbeeld om vloeistofindringing in de ondergrond tegen te gaan of om stofafgifte van een
beton- of dekvloer te voorkomen. Esthetische aspecten kunnen ook een rol spelen of aanleiding zijn voor het coaten van een beton- en/of dekvloer. Tot op heden
ontbraken objectieve criteria voor het specificeren en beoordelen van de esthetische kwaliteit van een vloercoating. Met deze richtlijn wordt invulling gegeven aan deze leemte.

Deze richtlijn is te gebruiken door opdrachtgevers en opdrachtnemers (vloerenbedrijven). Opdrachtgevers kunnen op basis van deze richtlijn duidelijk maken welke esthetische aspecten van belang zijn en welke mate van onvolkomenheden toelaatbaar zijn. Het biedt opdrachtgevers een middel om de gewenste esthetische kwaliteit te specificeren. Opdrachtnemers (vloerenbedrijven) kunnen de richtlijn gebruiken om aan te duiden op welke esthetische kwaliteit de afgegeven offerte is gebaseerd. De richtlijn is ook te gebruiken voor het toetsen van gerealiseerd werk.

Download Richtlijn Voor de specificatie en beoordeling van gecoate vloeren op esthetische aspecten

Richtlijn Specificatie en beoordeling van kunstharsgebonden gietvloeren op esthetische aspecten

Onze technisch adviseurs worden nog wel eens ingeschakeld als er onenigheid is over het uiterlijk van een opgeleverde kunststof gietvloer. Dat zijn vaak lastige situaties. Meestal zijn er geen duidelijke afspraken vooraf gemaakt over hoe de vloer er uit moet komen te zien. Dan wordt het heel ingewikkeld om een objectief oordeel te vellen over of de vloer mooi is of niet.

De richtlijn ‘Specificatie en beoordeling van kunstharsgebonden gietvloeren op esthetische aspecten’ maakt daar een einde aan. In de richtlijn staat namelijk precies omschreven hoe je zo’n gietvloer moet beoordelen. Als u die punten vooraf met de opdrachtgever bespreekt, dan kunt u er achteraf geen onenigheid meer over krijgen.

Verwijs naar de richtlijn in uw offerte. En stuur hem bij voorkeur mee met de aanbieding. Op die manier wordt de richtlijn een onderdeel van de overeenkomst. Dat is belangrijk voor het geval er onverhoopt klachten over het uiterlijk van de vloer komen. Deskundigen zijn dan namelijk min of meer verplicht om de beoordeling te doen volgens de richtlijn.

De richtlijn Specificatie en beoordeling van kunstharsgebonden gietvloeren op esthetische aspecten is opgesteld door SBRCURnet, in nauwe samenwerking met TBA en de vloerenbranche en –industrie.

Download Specificatie en beoordeling van kunstharsgebonden gietvloeren op esthetische aspecten

Artikel Mechanische rei levert kwaliteit

Een dekvloer gelegd met een mechanische rei is minimaal van dezelfde kwaliteit als een dekvloer die op de traditionele manier is aangebracht. De kwaliteit van de dekvloer verbetert echter als er plastificerende hulpstoffen aan de specie worden
toegevoegd. Dit blijkt uit de resultaten van een onderzoek dat Technisch Bureau Afbouw heeft verricht.

Download Artikel Mechanische rei levert kwaliteit

Brochure Gezonde toekomst voor zandcementdekvloer

Er is de afgelopen vijf jaar veel te doen geweest over het leggen van zandcementdekvloeren. Reden hiervoor was de wens van het ministerie van SZW om de fysieke belasting bij dit werk te verminderen. Inspectie SZW (de voormalige Arbeidinspectie), NOA, FNV Bouw, CNV Vakmensen en Bedrijfschap Afbouw/Technisch Bureau Afbouw hebben uitgebreid overlegd over hoe dit moet gebeuren.

De uitkomst van de gesprekken is dat er nog altijd zandcementdekvloeren mogen worden gelegd, als de vloerenleggers zich in ieder geval aan de volgende uitgangspunten houden.

  • Taakroulatie (als de ploeg uit meer dan één persoon bestaat)
  • Gebruik van een mechanische rei of robot indien mogelijk daarvan

Naast deze uitgangspunten is er ook nog een aantal specifieke regels afgesproken. Ze zijn allemaal opgenomen in de brochure Gezonde toekomst voor de zandcementdekvloer.

Download Brochure Gezonde toekomst voor zandcementdekvloer

Brochure Siergrindvloeren

Hoewel siergrindvloeren nog altijd in trek zijn, zijn er ook veel vooroordelen over. Met deze folder kunt u uw potentiële klanten uitgebreid informeren over deze vloerafwerking. Over het uiterlijk, over de mogelijkheden, over onderhoud, over de voor- én de nadelen. Kortom, een brochure die u helpt uw klanten een eerlijk en betrouwbaar advies te geven.

U kunt de brochure downloaden met de knop hieronder. Wilt u gedrukte exemplaren, dan kunt u die bestellen. De kosten, inclusief verzenden, voor een set folders:

5 folders € 3,00.
10 folders € 5,00
20 folders € 7,50
40 folders € 11,00

De prijzen zijn exclusief btw.

Bestellen kan per e-mail (info@tbafbouw.nl) en telefoon 070 – 33 66 500.

Download Brochure Siergrindvloeren

Folder Anhydriet gietdekvloeren: De vloer ligt als gegoten

Deze folder geeft informatie over anhydriet gietdekvloeren, met tekst en uitleg over onder meer het materiaal, de verwerking en de toepassingsgebieden.

U kunt de folder gebruiken voor de promotie van de anhydriet gietdekvloer bij uw opdrachtgevers.

Download Folder Anhydriet gietdekvloeren De vloer ligt als gegoten

Folder Isolerende dekvloeren

Zwevende dekvloeren zijn bij uitstek geschikt voor ruimtes die goed geïsoleerd moeten worden. Of het nou om thermische isolatie gaat of om geluidsisolatie. Er komt echter wel het nodige kijken bij het leggen van zo’n isolerende dekvloer. Daarom is de folder Isolerende dekvloeren – aandachtspunten bij ontwerp en uitvoering uitgegeven.

Daarin komen alle aspecten aan de orde die met het leggen van een zwevende isolerende dekvloer te maken hebben, van ontwerp tot ingebruikname. Dat maakt van de folder een nuttig voor zowel de vloerenlegger als de opdrachtgever.

Download Folder Isolerende dekvloeren

Folder Cementdekvloeren: Met de cementdekvloer heeft ú het voor het zeggen

Deze folder geeft informatie over zand/cementdekvloeren, met tekst en uitleg over onder meer het materiaal, de verwerking en de toepassingsgebieden.

Download hier de Folder Cementdekvloeren: Met de cementdekvloer heeft u het voor het zeggen

Folder Terrazzo: eindeloos veel mogelijkheden!

Met deze folder geven wij u een indruk wat de terrazzowerker voor u kan betekenen. Er zijn eindeloos veel mogelijkheden voor uw hal, woonkamer, keuken, badkamer, zelfs uw buitenterras of garage. De terrazzospecialist kan u er alles over vertellen. En het natuurlijk voor u maken!

Ook kunt u als terrazzowerker de brochure gebruiken om onder de aandacht te komen/blijven bij uw (potentiële) opdrachtgevers. Daarom is op de achterzijde van de folder een handige ruimte gemaakt, om een bedrijfsstempel te zetten of sticker met uw eigen gegevens te plakken.

Download Folder Terrazzo: eindeloos veel mogelijkheden!

Folder Vloerafwerkingen met betonlook

Deze folder is samengesteld om eenieder inzicht te geven in de verschillende betonlook-varianten die op de huidige vloerenmarkt worden aangeboden. Daarbij zullen de technische en esthetische eigenschappen van elk type worden toegelicht en ook de eventuele voor- en nadelen.

U kunt deze folder gebruiken om uw klanten te informeren over de vloerafwerkingen met betonlook. Ook kunt u de folder eigen maken door op de achterzijde een stempel van uw bedrijf te plaatsen. Zo kunnen uw klanten u eenvoudig bereiken als ze nog vragen hebben of als ze een vloerafwerking met betoonlook willen laten plaatsen!

Download Folder Vloerafwerkingen met betonlook

Folder Zwevende isolerende dekvloeren: Een vloer waar je stil van wordt

Deze folder geeft informatie over zwevende isolerende dekvloeren, met tekst en uitleg over onder meer het materiaal, de opbouw en de toepassingsgebieden.

U kunt hem gebruiken ter promotie van dit type vloer bij uw opdrachtgevers.

Download Folder Zwevende isolerende dekvloeren: Een vloer waar je stil van wordt

Overzicht Nederlandse normen en richtlijnen vloeren en terrazzo

Maar weinig bedrijfstakken zijn zo ver met normalisering als de vloeren- en terrazzobranche. Het is een goede zaak voor deze bedrijfstak dat er zoveel termen, definities, berekeningsmethoden, classificaties, randvoorwaarden, eisen en regels zijn vastgelegd. Het helpt de bedrijven namelijk een constante kwaliteit te leveren. Feit is wel dat het niet altijd even gemakkelijk is om het overzicht te houden.

De uitgave Overzicht van Nederlandse normen en richtlijnen voor vloeren en terrazzo maakt dat echter een stuk gemakkelijker. In de uitgebreide lijst zijn alle Nederlandse NEN-normen en CUR-aanbevelingen op vloeren- en terrazzogebied gemakkelijk terug te vinden, en is snel te zien op welk onderwerp een norm of richtlijn betrekking heeft.

Download Overzicht Nederlandse normen en richtlijnen vloeren en terrazzo

Onderzoeksverslag Slipweerstand van Vloersystemen

In een aantal Europese landen, waaronder Nederland, gelden (nog) geen wettelijke normen op het gebied van slipveiligheid van vloeren.

In ons land heeft een aantal partijen het heft in eigen hand genomen en een zogenaamde Nederlandse Technische Afspraak gemaakt over dit onderwerp, NTA 7909. Daarbij is gebruikt gemaakt classificaties die in Duitsland worden gebruikt. Die zijn gebaseerd op de dynamische wrijvingscoëfficiënt. Anders dan in Duitsland, kan de meetmethode die in NTA 7909 is geïntroduceerd, ook in het veld worden gebruikt.

Dat gebeurt dan met de Floor Slide Control 2000. Omdat het om een eniuwe meetmethode gaat, is onderzoek gedaan naar de uitvoering ervan, en naar de eerste resultaten. De onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in het verslag Slipweerstand van vloersystemen.

Download Onderzoeksverslag Slipweerstand van vloersystemen

Rapport Cementdekvloeren leggen met een mechanische rei: een vloek of een zegen?

Vanaf 1 januari 2015 mogen cementdekvloeren alleen nog met hulpmiddelen worden gemaakt, tenzij het technisch niet mogelijk is een mechanische rei of vloerenrobot te gebruiken. “Daarmee is het werk van vloerenleggers lichamelijk minder belastend”, vertelt vloerendeskundige Onno de Vries. “Maar wat betekent het werken met een mechanische rei eigenlijk voor de kwaliteit van de cementgebonden vloer?

Download Rapport Cementdekvloeren leggen met een mechanische rei een vloek of een zegen

Technisch Informatieblad Kunststofvloerafwerkingen

De vloerenbranche werkt veel met afwerklagen op basis van kunstharsen, de zogenoemde kunststofvloerafwerkingen. Er is nogal eens wat onduidelijkheid omtrent de typering van deze vloeren. Technisch Informatieblad Kunststofvloerafwerkingen: typeaanduidingen, hun gebruikelijke laagdiktes en belastbaarheid maakt een einde aan die onduidelijkheid.

Dit informatieblad geeft een indeling in hoofdcategorieën, van impregneermiddelen tot en met uitvulmortels. Van elk van de afwerkingen wordt de gebruikelijke laagdikte genoemd. Ook is er per afwerking een nadere toelichting op de belasting. Een tabel waarin dit alles beknopt staat weergegeven kunt u in deze ingewikkelde materie in één oogopslag overzien.

Download Technisch Informatieblad Kunststofvloerafwerkingen

Vergelijking zandcementdekvloerkwaliteit NEN 2741:2001 met de NEN 2741:2008 bij keuring in het werk op het aspect druksterkte

Tientallen jaren lang zijn zandcementdekvloeren ingedeeld in druksterkteklassen, de bekende D-waardes. In 2008 werd een nieuwe NEN-norm van kracht die deze vloeren indeelt in gebruikswaarden. De druksterkte wordt nu uitgedrukt in Cw-waardes. Omdat die niet gelijk lopen met de oude D-waardes is het vaak niet duidelijk over wat soort vloer er nu wordt gesproken.

De handige tabel Vergelijking zandcementdekvloerkwaliteit lost dat probleem op, in één oogopslag is te zien hoe de oude vertrouwde D-15 tegenwoordig wordt genoemd. Op de achterzijde van de tabel wordt de BRE-Screedtest uitgelegd. Dat is een in NEN 2741:2008 omschreven methode voor het vaststellen van de gebruikswaarde van een vloer in de praktijk.

Download Vergelijking zandcementdekvloerkwaliteit NEN 2741:2001 met de NEN 2741:2008 bij keuring in het werk op het aspect druksterkte

Het (Dek)vloerenboek

In het ruim 100 pagina’s tellende boek van auteur C.A. van der Steen is alle kennis over dekvloeren en vloerafwerkingen gebundeld.

Technisch Bureau Afbouw en het Bedrijfschap Afbouw hebben besloten in 2014 het (Dek)vloerenboek opnieuw uit te geven. Het gaat om een ongewijzigde herdruk. Inhoudelijk is er dus niks veranderd, alleen de omslag en vormgeving zijn aangepast.

Centraal staat telkens de dekvloer. De niet-dragende laag die als tussenlaag of als eindafwerking op de dragende ondergrond wordt aangebracht dus. Om dat centrale thema komt in 16 hoofdstukken alles aan bod wat te maken heeft met het ontwerp, de keuze en de uitvoering van (dek)vloeren. Aangezien niet iedereen hetzelfde verstaat onder ‘vloer’, wordt dat begrip gelijk in hoofdstuk 1 gedefinieerd door in te gaan de verschillende soorten en typen vloer.

Vervolgens is er ruim aandacht voor de eisen die je aan een vloer kunt stellen. Een belangrijk aspect, zeker in de voorbereidende fase. Ook de samenstelling van dekvloeren, eveneens een belangrijk element in de fase van kiezen en ontwerpen. Uitgebreide aandacht voor vloerafwerkingen  De hoofdstukken 5 t/m 11 behandelen specifieke dekvloeren en vloerafwerkingen.

Er zijn aparte hoofdstukken over de monolithisch afgewerkte betonvloer, de terrazzovloer, de zwevende dekvloer. Ook aan siergrindvloeren en kunstharsgebonden vloerafwerkingen, zoals coatings en gietvloeren, zijn aparte hoofdstukken gewijd; net als aan de zeer specifieke vloeistofdichte vloeren.  Overige vloerafwerkingen zoals natuursteen, keramische tegels, vloerbedekking en hout komen in een gezamenlijk hoofdstuk aan de orde.  Bij al deze vloersystemen wordt ingegaan op kenmerkende eigenschappen als de mechanische en fysische belastbaarheid, laagdikte in relatie tot applicatiewijze, esthetische aspecten enzovoorts.

In de hoofdstukken 12 t/m 17 komen onderwerpen met betrekking tot de uitvoering aan de orde. Zo is er het hoofdstuk gewijd aan de aandachtspunten bij de uitvoering. Daarin wordt ingegaan op zowel de voorbereiding, het aanbrengen als de nabehandeling. Voegen (denk aan onder meer dilataties en stortvoegen) worden in een apart hoofdstuk behandeld, net als de ingebruikname van de vloer. Ten slotte zijn er aparte hoofdstukken over schades, kwaliteitszorg en meet- en beproevingsmethoden.

De hardcopy versie van het (Dek)vloerenboek is te bestellen bij het Technisch Bureau Afbouw. Het boek kost € 15,- excl. btw en incl. verzendkosten. Mail naar info@tbafbouw.nl om het boek te bestellen.

Download de gratis TBA-app!