070 33 66 500 info@tbafbouw.nl

In 2017 heeft een vloerenbedrijf een Beton Ciré vloerafwerking aangebracht in een woning. In de tussentijd is deze vloerafwerking extreem veel scheuren gaan vertonen. Plaatselijk leek er sprake te zijn van onthechting. Het vloerenbedrijf vermoedde dat de ondervloer de gebreken veroorzaakte. Daarom had het vloerenbedrijf Technisch Bureau Afbouw gevraagd om de ondervloer te beoordelen.

‘Op de begane grond in de woning trof ik een Beton Ciré vloerafwerking aan’, vertelt onze vloerendeskundige Rene Rieborn. ‘De vloerafwerking vertoonde op meerdere plaatsen scheurvorming. De scheuren hadden een grillig verloop en kwamen niet overeen met de aangebrachte kanaalplaten (de constructie). De scheuren ontsprongen met name in de vloerversmallingen, zoals deurposten en vanuit buitenhoeken. Verder zijn er ook een aantal scheuren zichtbaar die door de ruime woonkeuken lopen. Ter hoogte van de scheuren klinkt het oppervlak van de vloerafwerking op een aantal plekken hol. Ook is het zichtbaar dat de vloerafwerking op een aantal plaatsen bij de scheuren licht omhoog staat. De scheuren hebben een wijdte van 0,2 tot 0,5mm.

Dat een minerale vloerafwerking (Beton Ciré) krimpscheuren kan vertonen is op zich een bekend fenomeen. Cement is een hydraulisch bindmiddel en is tijdens verharding en droging onderhevig aan materiaalkrimp. Deze krimp kan leiden tot scheurvorming met een grillig verloop. In dat geval zou de scheur niet dieper dan 3 á 4mm moeten zijn (gelijk aan de dikte van de vloerafwerking). Maar dat was niet zo. De scheurvorming kwam duidelijk vanuit de ondergrond (de egalisatielaag of de onderliggende cementgebonden dekvloer). Beide partijen waren het eens dat de hoeveelheid scheuren bovenmatig was.

De scheurvorming vond plaats in april/mei van 2018. Deze periode is het einde van het stookseizoen. De vloer komt dan in de afkoelfase. Scheurvorming treedt meestal op in de afkoelfase (krimp) en niet in op opwarmfase. Dit is zeer waarschijnlijk de reden dat er wel scheurvorming optreedt op de begane grond en niet op zolder. Hier was hetzelfde systeem zonder vloerverwarming in de dekvloer aangebracht. Door intreding van vervuiling en het afboeren aan de randen kon de scheur in de opwarmfase (oktober/november) niet meer smaller worden. Hierdoor werd de vloerafwerking naar boven wordt gedrukt. Het gevolg was dat de Beton Ciré aan de randen licht omhoog stond en door mechanische belasting (loopverkeer) kon loskomen.

Om de exacte oorzaak van de scheurvorming te kunnen achterhalen was destructief onderzoek noodzakelijk. Hierbij zou op een aantal plaatsen de vloerafwerking verwijderd moeten worden om te kunnen vaststellen waar de scheurvorming vandaan kwam. Voor destructief onderzoek was in dit stadium niet gekozen. De reden hiervoor was dat herstel niet direct kon worden uitgevoerd en dit het woongenot ernstig (negatief) zou beïnvloeden.

Herstel van de scheuren in de 80mm dikke cementgebonden dekvloer was zeker mogelijk. De scheur in de dekvloer diende op de volgende wijze hersteld te worden om tot een duurzame oplossing te komen:

 Het verwijderen van de vloerafwerking en egalinelaag zodat de scheur in de cementgebonden dekvloer volledig zichtbaar wordt.
 Het inzagen van de scheur aan één zijde.
 Het goed rein maken van de scheur door te stofzuigen.
 Het vullen van de scheur met epoxy bouwhars net zolang totdat er geen sprake meer is van het wegzakken van het materiaal.
 De bovenzijde van de scheurlijn afstrijken tot aan de bovenzijde van de cementgebonden dekvloer en het volledig afzanden met vuurgedroogd zand.

Door deze werkwijze is de dekvloer met de herstelde scheur sterker dan de ongescheurde naastgelegen dekvloer. Het herstel zal in principe duurzaam zijn.’

Heeft u schade en wilt u graag de oorzaak achterhalen? Bel dan  070 33 66  500 of mail naar  info@tbafbouw.nl 

Download de gratis TBA-app!