070 33 66 500 info@tbafbouw.nl

Vanaf 1 mei 2020 zijn de functieomschrijvingen en lonen van de cao Afbouw ook verplicht voor uta-werknemers in de natuursteensector. Dat hebben cao-partijen afgesproken. Deze cao-afspraak heeft gevolgen voor uw bedrijf als u uta-werknemers heeft. Om de functie- en loonstructuur toe te passen, moet u het volgende doen:

1. u moet uw uta-werknemers indelen in de functies die in de cao Afbouw staan vermeld;
2. u bepaalt het nieuwe salaris en de eventuele prestatietoeslag voor uw uta-werknemers;

3. u dient uw uta-werknemers schriftelijk op de hoogte te brengen van de functie-indeling en wat dit betekent voor hun loon en;

4. u bent verplicht om al uw uta-werknemers bij APG te melden indien u dat nog niet gedaan heeft.

Let op: niets doen is geen optie als u uta-werknemers in dienst heeft. De cao verplicht u de nieuwe indeling van functiegroepen te volgen en de cao-lonen toe gaan te passen.

Meer informatie over de functiestructuur voor uta-werknemers in de natuursteensector kunt u lezen op www.mijnafbouw.nl/functie-en-loongebouw. Daar staan ook rekenvoorbeelden op. Binnenkort ontvangt u een brief hierover.

Download de gratis TBA-app!