070 33 66 500 info@tbafbouw.nl

Begin 2019 onderzocht onze stukadoorsexpert Ed van der Plas de schade aan de gevels van twee appartemententorens. De gevels bestonden uit prefab geschilderde (wit) betonelementen en een gevelisolatiesysteem met een minerale krabpleisterafwerking. De betonelementen waren onderling gekoppeld en bevatten een horizontale terugliggende stelnaad die voorzien was van een kitafdichting. In 2017 was er schade ontstaan. Hierdoor waren er herstelwerkzaamheden aan de verticale randen van het krabpleistwerk uitgevoerd. Helaas zonder het gewenste resultaat. Eind 2018 waren delen van de geschilderde (oranje) krabpleisterafwerking gescheurd, opgebold en/of losgeraakt. Ook op andere geveldelen, zoals aan de onderzijde van de luifels, was schade ontstaan. Voor de woningcorporatie van de twee torens was de maat vol. De corporatie verzocht het Technisch Bureau Afbouw om de schade te onderzoeken en een advies voor herstel te geven.

“Wat een schade”, vertelt Ed. “Grote delen van de geschilderde krabpleisterwerk waren onthecht. Hierdoor waren de grondmortelweefsellaag en en de wapeningsweefsels duidelijk zichtbaar. De wapeningsweefsels bestonden uit verschillende soorten (blauw, rood en wit) met elk een andere maaswijdte. De banen van de weefsels laggen niet allemaal volledig ingebed in de grondmortelweefsellaag. Ook zagen de kitafdichtingen er niet fraai uit. De randen waren losgescheurd. Hierdoor waren er gaten ontstaan waar vocht naar binnen kon dringen.

Aan de onderzijde van de luifel waren verkleuring en deformatie te zien. De toegepaste oranjekleurige verf was zeer lijvig en dik op het krabpleisterwerk aangebracht. Gelukkig was er nog geen schade aan de verfafwerking te zien. Maar teveel nieuwe verflagen op het gevelisolatiesysteem kon wel leiden tot dampdiffusieweerstand. Tot slot was er aan het oppervlak van de rechterzijgevel op verschillende verdiepingshoogtes in horizontale richting rechtlijnige scheuren te zien. De scheuren stonden behoorlijk wijd open. Hierdoor kon vocht makkelijk naar binnendringen en tot behoorlijke schade leiden.

De schade, scheurvorming en onthechting aan de geschilderde krabpleisterafwerking had naar mijn mening verschillende oorzaken:

– De kitafdichtingen waren onvoldoende vochtdicht afgewerkt. Door de openstaande naden kon hemelwater naar binnendringen en achter het gevelisolatiesysteem komen. De voorheen uitgevoerde reparaties en nu aanwezige schadeplekken waren hier het gevolg van.
– De scheurvorming kwam door ontlading van spanningsgedrag in het gevelisolatiesysteem. Het spanningsgedrag werd opgebouwd door vochtinwerking vanuit lekkageplekken en de invloed van opwarming en afkoeling van dit gevelisolatiesysteem.
– De wijze van uitvoering van de voorheen gedane reparaties riep technisch gezien ook vraagtekens bij mij op. Het aanbrengen van krabpleister in wisselende laagdiktes, het toepassen van verschillende kwaliteiten wapeningsweefsel (met en zonder overlappingen) en het aanbrengen van de grondmortelweefsellaag in verschillende laagdiktes konden leiden tot scheurvorming in en onthechting van de grondmortelweefsellaag en krabpleisterafwerking.

En dan nu de vraag: hoe was deze schade te herstellen? Zonder het uitvoeren van een diepgaand onderzoek naar de oorzaken kon ik niet vertellen in welke mate herstel en/of vervanging nodig was. Maar het leek erop dat er alleen langs de uitwendige hoeken in verticale richting schade aan het gevelisolatiesysteem voorkwam. Uitgaande van deze situatie was het herstel als volgt:

✔Het verwijderen van de bestaande krabpleister- en grondmortellaag door het gevelisolatiesysteem tot op het isolatieplaatoppervlak in te slijpen. Dit moest gebeuren in verticale richting op 1 tot 1,50 meter vanuit de verticale uitwendige hoeken.
✔Het verwijderen van een smalle strook van 100mm van de krabpleister tot op de bestaande grondmortel weefsellaag.
✔Alle aansluitnaden tussen gevelisolatiesysteem en nevenliggende bouwdelen (prefab betonelementen) voorzien van een flexibel blijvende kitafdichting (verholen kitafdichting).
✔Het stellen van stucstopprofielen langs  de verticale randen van de prefab betonelementen.
✔Het aanbrengen van de nieuwe grondmortel weefsellaag en het horizontaal ruwkammen van het oppervlak hiervan.
✔Na verharding een nieuwe krabpleisterafwerkingen aanbrengen en afwerken.”

Heeft u schade en wilt u graag de oorzaak achterhalen? Bel dan 070 33 66 500 of mail naar info@tbafbouw.nl. Wij helpen u verder.

Download de gratis TBA-app!