070 33 66 500 info@tbafbouw.nl

In de zomer van 2018 heeft een vloerenbedrijf een vloerafwerking van terrazzo aangebracht in een keuken. Na enige tijd is er onthechting en scheurvorming ontstaan in deze terrazzovloer. De opdrachtgever stelde het vloerenbedrijf hiervoor verantwoordelijk. Maar het vloerenbedrijf kon zich hier niet in vinden. Zelfs niet toen een derde partij dit bevestigde met een deskundigenrapport. Het vloerbedrijf besloot om Technisch Bureau Afbouw in te schakelen om de mogelijke oorzaken van de schade te achterhalen.

“Toen ik in de keuken kwam zag ik een traditioneel  samengestelde vloerafwerking van terrazzo”, vertelt Onno de Vries, onze vloerendeskundige. “In de zwarte band aan de buitenkant van de terazzovloer zag ik geen scheurtjes. In de fond was dat wel het geval. De scheurtjes hadden een warrig verloop. Door te kloppen op de vloer viel het mij op dat de scheurtjes zich alleen voordeden waar de vloerdelen duidelijk onthecht waren.

Voor het deskundigenrapport had de derde partij een boorkern verwijderd. In de boorkern zag ik dat de tussenlaag bestond uit ongeveer 25mm cementgebonden dekvloer. Aan de onderzijde herkende ik een aanbrandlaag. De toplaag bestond uit 12-14mm dikke terrazzo die hechtend aan de tussenlaag was verbonden. Ook kon ik duidelijk opmaken dat de onthechting was ontstaan in de tussenlaag van de aangebracht dekvloer. De scheurtjes in de toplaag liepen in een aantal gevallen slechts door in een deel van de tussenlaag tot op het splitsingsvlak.

Maar wat was nu de oorzaak van de scheurtjes? In het algemeen geldt dat een tussenlaag minimaal een dikte van 30mm moet hebben. Zoals ik al hierboven beschreef was deze tussenlaag 25mm. Ofwel 5mm te weinig. Toch veroorzaakte dit verschil niet het probleem. Terrazzo is een materiaal dat cement bevat met als gevolg dat zeer fijne drogingsscheurtjes kunnen en mogen voorkomen. Maar ook dit was niet de reden van de schade. Dit gold eveneens voor tocht en zoninstraling. Wat wel de oorzaak was van de scheurtjes was drogingskrimp. Had het vloerenbedrijf de onthechting en scheurtjes kunnen voorkomen? Het bedrijf had de kans kunnen beperken door onder andere een folielaag te gebruiken daags na het aanbrengen van de toplaag.

Gelukkig was het herstel relatief eenvoudig. De onthechting deed zich alleen voor ter plaatse van het fond. Hierdoor hoefde de keuken er niet uit. Het herstel zag er als volgt uit:

✔ Het inzagen van de toplaag langs de zwarte banden.
✔ Het verwijderen van de toplaag en de onthechte delen van de tussenlaag.
✔Het goed reinigen van de ondergrond en het verwijderen van de losse en slecht hechtende delen.
✔ Het aanbrengen van de nieuwe tussenlaag. In dit geval was gezien de dikte van maximaal 25mm een cementgebonden gietvloer een goede optie.
✔ Na 24 uur het vloeroppervlak ruw schuren.
✔ Het opnieuw aanbrengen van een toplaag.
✔Het aanbrengen van een folie met een dikte van 0,2mm.
✔ Zodra de toplaag gereed is voor schuren de afdekkende folie verwijderen, de vloer schuren naar de gewenste schuurgraad en daarna de folie terugplaatsen.
✔ Na ongeveer 7-10 dagen de folie verwijderen en de vloer klaarmaken voor oplevering.

Heeft u schade en wilt u graag de oorzaak achterhalen? Bel dan 070 33 66 500 of mail naar info@tbafbouw.nl. Wij helpen u verder.

Download de gratis TBA-app!