070 33 66 500 info@tbafbouw.nl

Voor sommige beroepen is doorwerken tot de AOW-leeftijd te zwaar. Daarom hebben FNV en CNV met de werkgeversvereniging NOA een zware beroepenregeling afgesproken voor de 7.500 werknemers in de bedrijfstak Afbouw. De 7.500 werknemers waarvoor de cao Afbouw geldt zijn stukadoors, (gips)blokkenstellers, vloeren- en terrazzoleggers, natuursteenbewerkers en plafond- en wandmontagemonteurs. Met de zware beroepenregeling willen sociale partners ervoor zorgen dat iedereen op een gezonde manier zijn pensioen haalt.

Wat houdt de zware beroepenregeling in?
Een werknemer die fysieke arbeid in de afbouw verricht, kan drie jaar voor zijn AOW-leeftijd stoppen met werken. Vanaf dat moment krijgt hij een uitkering van het O&O-fonds Afbouw tot zijn pensioen. De hoogte van zijn uitkering is afhankelijk van de berekening van APG. In 2020 is de maximum uitkering € 21.200. De hoogte van het maximumbedrag wordt jaarlijks bepaald door de overheid.

Inzetten 55min-regeling
Het kan zijn dat een werknemer afgelopen jaren extra pensioen heeft opgebouwd. Dat is de zogenaamde 55min-regeling om de afschaffing van vroegpensioen te compenseren. Bij het bepalen van de hoogte van de uitkering wordt rekening gehouden met de inzet van deze 55min-rechten.

Wanneer kan een werknemer gebruik maken van de regeling?
Gebruik maken van de zware beroepenregeling is mogelijk van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025. Zzp’ers kunnen niet deelnemen aan de regeling. Recht op deelname aan de regeling geldt voor alle werknemers die in de periode van vijftien jaar voorafgaand ten minste tien jaar hebben gewerkt in de afbouw. Perioden van maximaal 6 maanden niet werken tellen als gewerkt. Of zij moeten ten minste 45 jaar in de bouwsector hebben gewerkt. Uta-jaren tellen niet mee. De regeling geldt niet voor het uta-personeel. Dat is het personeel dat niet op de bouwplaats werkt, zoals kantoorpersoneel.

Wanneer kan een werknemer de regeling aanvragen?
De aanvraag kan vanaf 5 november digitaal bij het O&O-fonds Afbouw/APG worden ingediend. Het aanvraagformulier staat op https://avr.bter-afbouw.nl/ZwrAanvraag. Voor de behandel-/doorlooptijd van een aanvraag streeft APG naar 7 werkdagen (als er geen aanvullende informatie nodig is).

Meer informatie
Op dit moment wordt aan de details van de zware beroepenregeling gewerkt. Zodra de regeling definitief is, brengen we u hiervan op de hoogte. Voor meer informatie over de zware beroepenregeling verwijzen we u naar www.mijnafbouw.nl/zware-beroepen-regeling.

Download de gratis TBA-app!