070 33 66 500 info@tbafbouw.nl

Het zekere voor het onzekere nemen. Dat moest de aanvrager van de schadediagnose hieronder gedacht hebben toen hij de opdracht kreeg om een deel van de vloerafwerking in een voormalige sigarettenfabriek te herstellen. In de vloerafwerking zaten scheuren en opbollingen. De aanvrager wilde er zeker van dat hij het juiste plan van aanpak had om de schade te herstellen. Daarom verzocht hij Technisch Bureau Afbouw om de oorzaak van de schade te boordelen en een advies over het herstel te geven. De aanvrager had de wens om na het herstellen van de schade een vloerafwerking te hebben dat een gelijke uitstraling had als het huidige vloeroppervlak.

“Toen ik aankwam zag ik een kunststof (epoxy) gietvloer met scheuren erin”, vertelt Onno de Vries, onze expert op het gebied van vloeren en terrazzo. “Ik zag dat recht tegenover elke radiator een scheur te zien was. De scheuren volgden een leiding die in een geul was gelegd. In de geul was vermoedelijk een elektra-leiding aangebracht met een zeer geringe morteldekking. Ook zag ik opgebolde scheuren haaks op de glazen voorgevel. Op deze plekken was een dunne laag materiaal van ongeveer 8mm op de bestaande dekvloer aangebracht. Deze laag was gescheurd en onthecht van de onderliggende dekvloer.

Tijdens mijn onderzoek viel mij ook een ander belangrijk probleem op: de calciumsulfaatgebonden dekvloer was op verschillende plekken drijfnat. Of dit kwam door een lekkage van een leiding of optrekkend vocht uit de ruimte onder de constructie vloer was voor mij onduidelijk. Ik besloot om een deel van de dekvloer tot op de constructievloer te verwijderen. Daar kwamen dubbelhardgebakken tegels tevoorschijn. De dekvloer hechtte goed op de tegels en was met een primerlaag aangebracht.

De scheuren waren eenvoudig te herstellen. Het grootste probleem was het vocht. De dekvloer was op verschillende plaatsen veel te nat om een sterk dampremmende vloerafwerking aan te brengen. Na uitsluiting van optrekkend vocht en lekkages zou een aanzienlijke droogperiode nodig zijn om de dekvloer op het gewenste vochtgehalte te krijgen.

In ieder geval moest de bestaande vloerafwerking verwijderd worden. Alleen zo werd de aanwezigheid van de natte plekken volledig inzichtelijk. Ook voor het technisch herstel had het aanbrengen van een vloerafwerking met gelijke dikte de voorkeur. Anders zouden er eilanden zichtbaar worden in het vloeroppervlak.

Om de droogtijd en een eventueel probleem van optrekkend vocht en lekkages te ondervangen kon ook de dekvloer worden uitgenomen. Daarna moest een vochtscherm op de vrijgemaakte tegelvoer aangebracht worden. Na verharding moest het overtollige zand verwijderd worden en een nieuwe, sneldrogende dekvloer aangebracht worden.

Als de natte plekken het gevolg waren van lekkages dan moesten de lekkages opgelost worden en de bestaande dekvloer gedroogd worden. De dekvloer moest vanwege uitgevoerde sloopwerkzaamheden wel worden gestraald en voorzien worden van een calsiumsulfaatgebonden egalisatie. Het toepassen van een vochtscherm op de top van de dekvloer is bij een calciumsulfaatgebonden dekvloer geen goed idee. Vocht kan zich dan onder het scherm gaan verzamelen. De top van de dekvloer verliest dan aan sterkt en er treedt onthechting tussen het scherm en de dekvloer op.’

Heeft u schade en wilt u graag de oorzaak achterhalen? Bel dan 070 33 66 500 of mail naar info@tbafbouw.nl Wij helpen u verder.

Download de gratis TBA-app!