070 33 66 500 info@tbafbouw.nl
PERSBERICHT

Den Haag, 28 oktober 2020 – Het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ voor de hele bouwnijverheid is op 28 oktober 2020 aangepast. Het protocol dat al in maart jl. werd opgesteld, is en blijft hét handvat om veilig te kunnen blijven doorwerken in coronatijd. Dit protocol wordt onder andere ondersteund door Bouwend Nederland, Techniek Nederland, FNV, CNV, AFNL, Aedes en Onderhoud NL.

Maatregelen
Om veilig te kunnen doorwerken blijft het van onverminderd belang om het protocol te volgen. Dit protocol is gebaseerd op de arbeidshygiënische strategie en sluit aan op de huidige maatregelen van de overheid. Het belangrijkste is om de basisregels te blijven volgen:
– Blijf thuis bij klachten en laat je testen.
– Houd 1,5 meter afstand van anderen.
– Was je handen regelmatig.
– Nies en hoest in je elleboog.

Signaal
De aanpassing betreft het advies voor het gebruik van mondkapjes bij contactmomenten wanneer deze echt onvermijdelijk zijn. Daarnaast is er hernieuwde aandacht voor het belang van het in acht nemen van de quarantaineperiode als er contact is geweest met positief geteste personen. Hiermee geeft de hele bouwnijverheid een duidelijk signaal aan vakmensen, bedrijven en hun klanten dat zij alles in het werk stellen om veilig te kunnen doorbouwen.

Gebruik mondkapje
Als de bovenstaande basisregels gevolgd worden, blijft het gebruik van een mondkapje of face shield niet nodig. Omdat het dragen van een mondkapje kan leiden tot een verminderde opvolging van de basisregels, wordt het algemeen gebruik van een mondkapje nog steeds afgeraden. Er zijn echter ook situaties waarin een mondkapje of faceshield in aanvulling op de bovenstaande regels gebruikt moet worden:
1. Bedrijfsmatig vervoer met meer dan twee personen.
2. Verplaatsingen in publieke binnenruimtes.
3. Werkzaamheden in publieke binnenruimtes waarbij het werkgebied niet afgezet kan worden.

Ook bij het werken bij particulieren achter de voordeur wordt bij het eerste persoonlijke contact met de klant (beheerder of bewoner) een mondkapje of face shield gebruikt. Hierbij worden dan met de klant afspraken gemaakt om veilig te kunnen werken, zonder verder gebruik te hoeven maken van een mondkapje of face shield.

Meer informatie
Ter ondersteuning van het protocol zijn er diverse, handige documenten ontwikkeld. Deze documenten vindt u op https://www.helpdeskcorona-bt.nl/. Hierin vind je meer informatie per situatie en maatregel.
– De FAQ-lijst met veelgestelde vragen en antwoorden.
– De Checklist dagindeling voor vakman.
– Diverse infographics en posters.

Download de gratis TBA-app!