070 33 66 500 info@tbafbouw.nl

Begin 2016 heeft een hotel de opdracht gegeven aan een vloerenbedrijf om een nieuwe Beton Ciré vloerafwerking aan te brengen rondom een zwembad. De werkzaamheden vonden plaats in de zomer van dat jaar. In 2019 vertoonde de vloerafwerking loszittende delen en blaasjes. De hotelketen had aan Technisch Bureau Afbouw gevraagd om de oorzaak van de gebreken in de vloerafwerking te achterhalen.

Rene Rieborn, onze expert op het gebied van vloeren en terrazzo, was de aangewezen technisch adviseur om de schade te onderzoeken. “De Beton Ciré vloerafwerking was in juli 2016 door de aanvrager rondom het zwembad aangebracht over een bestaande tegelvloer”, vertelt Rene. “De opbouw van de ondervloer was als volgt:

  • Het ging om een cementgebonden dekvloer uit de jaren ’80. De dekvloer was destijds voorzien van een tegelvloer.
  • In 2008 was er over de bestaande tegelvloer een nieuwe tegelvloer aangebracht.

Tijdens mijn onderzoek zag ik een minerale vloerafwerking in de doucheruimtes, sauna, wc-ruimte en rondom het zwembad (perrons). Bovenstaande ruimtes bevonden zich allemaal in het zwembadgedeelte van het hotel. De temperatuur en de luchtvochtigheid in deze ruimtes was voelbaar hoog. Het zwembad werd niet intensief gebruikt door de hotelgasten. Toch waren de vloeren in vrijwel alle ruimtes zeer vochtig. Dit werd veroorzaakt door condensatie.

Met name in de sauna vertoonde de vloerafwerking grote gebreken. Ik zag dat de vloerafwerking losliet en ik kon grote stukken van de vloerafwerking met mijn hand verwijderen. Rondom het zwembad waren meerdere plekken hersteld. Op verschillende plaatsen was schimmelvorming op de vloer zichtbaar.

De keuze van het hotel voor een naadloze vloerafwerking rondom een zwembad vond ik begrijpelijk. Een tegelvloer kent immers voegen die gevoelig zijn voor indringing van vocht. In de voegen kunnen gemakkelijk micro-organismen (schimmels) zich ontwikkelen. Bovendien kunnen voegen beschadigen. Hierdoor kan vocht vrij gemakkelijk in de ondervloer trekken. Het toepassen van dit type vloerafwerking op deze vloerafwerking was echter zeer risicovol. De tegelvloer (in dit geval twee lagen!) verhinderde een goede meting van de ondervloer op restvocht.

Het loslaten van de Beton Ciré werd hier veroorzaakt door vocht. Er was een naadloze en vloeistofdichte vloerafwerking aangebracht over een bestaande tegelvloer. Deze bestaande tegelvloer vertoonde gebreken in de vorm van kapotte voegen en tegels. Hierdoor kon vocht onder de tegels komen. Dit vocht was vervolgens onder de epoxy schraaplaag opgesloten. Door de capillaire werking zocht dit vocht in de ondervloer (cementgebonden dekvloer met twee lagen tegels) een uitgang. Dit werd gevonden op plekken waar de epoxy schraaplaag niet filmvormend is aangebracht en waar de vloerafwerking eindigde. Dit was gezien het schadebeeld zeker het geval rondom de afvoerputten, overloopgoot van het zwembad en het einde van de vloerafwerking nabij de wanden en in de sauna.

In het zwembadgedeelte was er sprake van een hoge luchtvochtigheid in combinatie met de aanwezige chloordampen. De chloordampen sloegen door condensatie als water op de vloerafwerking neer. Hierdoor was er ook sprake van een zeer hoge vochtbelasting aan de bovenzijde van het vloersysteem. De kans op schade was onontkoombaar als dit vocht bij de aansluitingen van de vloer met de wand, afvoerputten en overloopgoot van het zwembad in de ondervloer terecht kwam.

Vocht tastte de hechting van de dispersieprimer met de onderliggende epoxy schraaplaag aan. Beton Ciré is een cementgebonden vloerafwerking. Hierdoor was er bij doorharding sprake van een lichte opbouw van spanning. Het oppervlak droogde immers sneller dan de onderzijde. Om die reden ontstond er een spanning die nu zichtbaar werd door het ‘opkrullen’ van de Beton Ciré bij het onthechten van de ondergrond.

Definitief herstel van de vloer in het zwembadgedeelte van het hotel was alleen mogelijk door een totale sanering van de huidige vloer. Dit betekende het verwijderen van de huidige Beton Ciré vloerafwerking inclusief de onderliggende tegelvloer. Hierdoor was een beoordeling van de cementgebonden dekvloer (op vocht) mogelijk en kon de vloer na de beoordeling weer opgebouwd worden.”

Heeft u schade en wilt u graag de oorzaak achterhalen? Bel dan 070 33 66 500 of mail naar info@tbafbouw.nl. Wij helpen u verder.

Download de gratis TBA-app!