070 33 66 500 info@tbafbouw.nl

Nog steeds gebeurt het. Natuursteen wordt gewonnen en verwerkt onder barre omstandigheden. Daar moet verandering in komen. Dat dacht ook de natuursteensector in Vlaanderen en in Nederland. Zij hebben het initiatief genomen om deze problemen gezamenlijk op te pakken. Dit initiatief wordt TruStone genoemd.

Wie doen er al mee?
Aan Initiatief TruStone doen de Vlaamse en Nederlandse natuursteensector mee, samen met de Vlaamse en Nederlandse overheid, non-profitorganisaties en vakbonden en individuele natuursteenbedrijven. Zij hebben afspraken gemaakt voor een meer verantwoorde productie en inkoop van natuursteen. Inmiddels hebben zich al tientallen natuursteenbedrijven uit Nederland en Vlaanderen aangesloten.

Wat levert deelname u op?
Doordat u deelneemt laat u zien dat u werkt aan verdere verduurzaming. Dit komt uw maatschappelijke en politieke reputatie ten goede. Overheden zijn belangrijke inkopers van natuursteen. Zij hechten waarde aan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI).InitiatiefTruStone helpt u als bedrijf om aan de MVI-eisen te voldoen. Een pilot op het gebied van kinderarbeid moet zorgen dat overheden deze en eventuele nieuwe afspraken goed toepassen. Initiatief TruStone is ook bedoeld voor andere organisaties die natuursteen inkopen zoals in de keukenbranche, uitvaartsector, tuincentra en bouwmarkten, etc. Ook architecten zullen worden betrokken.

Doe mee!
Om snel voldoende impact te kunnen realiseren is het van belang dat zo veel mogelijk Vlaamse en Nederlandse bedrijven maar ook aanbestedende diensten zich bij Iniatief TruStone aansluiten. U werkt daarmee aan uw maatschappelijk verantwoord ondernemen, krijgt hierbij ondersteuning en voldoet zo aan maatschappelijke verwachtingen en aan de eisen van overheden en andere afnemers. Voor meer informatie over deelname kunt u terecht op www.imvoconvenanten.nl/nl/natuursteen of kunt u contact opnemen met één van de aangesloten brancheorganisaties of met de SER in Den Haag InitiatiefTruStone@ser.nl

Download de gratis TBA-app!