070 33 66 500 info@tbafbouw.nl

In 2020 was aan Ed van der Plas, onze expert op het gebied van stukadoorswerk, gevraagd om een hersteladvies te geven. Hij moest advies geven over scheurvorming en opbollingen aan het oppervlak van gestukadoorde kelderwanden met lekkage. De kelder bevond zich in een stadsgebouw uit 1890 in Groningen.

Waarnemingen
‘De aanvrager van het hersteladvies had al een onderzoek laten uitvoeren door een bouwkundig ingenieursbureau’, vertelt Ed. ‘Het bureau had in haar rapportage beschreven dat de kelderwanden door plaatselijke repareren van de scheuren hersteld konden worden. Maar de aanvrager had zijn twijfels over dit herstel. Volgens hem zou er lekkagewater via de scheuren in de kelderwanden terechtkomen. De kelder zou hierdoor onbruikbaar worden.

Toen ik in de kelder was, zag ik dat de gevelconstructie bestond uit minimaal steensdik baksteenmetselwerk. In de kelder was op de wanden een geschilderde-, gestukadoorde afwerking aanwezig. Aan het oppervlak van de wanden waren scheuren zichtbaar. Deze scheuren waren gekomen door aardbevingstrillingen. Door deze scheuren waren in de kelder lekkages ontstaan. Ondanks de grondige renovatie/restauratie stond er tot 25 cm water op de vloer in de kelder.

Hersteladvies
In de rapportage van het bouwkundig ingenieursbureau stond het volgende hersteladvies beschreven:

  1. Scheuren in binnenstucwerk openkappen/-slijpen.
  2. Scheuren dichtzetten met een 2- componenten mortel, wapeningsweefsel en herstel.
  3. Sleuven met stucmortel aanwerken.

Het herstellen van de wandafwerking in de kelder was vanuit technisch oogpunt geen effectieve en duurzame methode om de kelder weer waterdicht te krijgen. Een kelderafdichting is gebaseerd op een pleistersysteem dat drukkend water en zouten kan tegenhouden en waarbij het wandoppervlak droog blijft. Dit effect werd niet bereikt door alleen de scheuren af te dichten met een mortel en een wapeningsweefsel. Door de inwerking van vocht en uitwerking van zouten op het stukadoorswerk (vanuit de wandzijde via de scheuren en door lekkagewater in de kelder) was deze afwerking over grote wandgedeelten volledig gedeformeerd. Dit betekende dat deze afwerking door vocht en zouten was aangetast en niet meer als technische waterdichting kon functioneren.

Het herstel van de kelderwanden moest in dit geval altijd in combinatie worden gedaan met het herstel van de keldervloer (kimafdichting en vochtwerkende vloerafwerking). De wanden moesten worden voorzien een kelderafdichtingssysteem op basis van:

  1. Horizontale vochtschermen aanbrengen aan de bovenzijde van de kelderwanden. Dit om het omhoog trekken van het vocht in de kelderwanden te stoppen.
  2. Het volledig afhakken van de bestaande gestukadoorde afwerking tot op het baksteenmetselwerkoppervlak. Metselwerk met scheurvorming verwijderen en opnieuw aanbrengen (vertand aanhelen).
  3. De wanden behandelen tegen lekkagewater (in dit geval drukkend water).
  4. Een waterdicht membraam aanbrengen over de gehele wandoppervlakken.
  5. Een vochtdichte gestukadoorde afwerking aanbrengen (wapeningsweefsel inbedden op overgangen tussen oud en nieuw baksteenmetselwerk).
  6. Een waterdichte coatingsysteem aanbrengen (raadpleeg voor dit werk het verwerkingsadvies van een leverancier).’

Kijk op www.tbafbouw.nl/diensten voor onze diensten. Heeft u schade en wilt u graag de oorzaak achterhalen? Bel dan 070 33 66 500 of mail naar info@tbafbouw.nl.  Wij helpen u verder.

Download de gratis TBA-app!