070 33 66 500 info@tbafbouw.nl

In 2012 was in een nieuwbouwwoning een tegelvloer van natuursteen aangebracht. Tijdens een warme zomernacht in 2018 hoorden de bewoners een harde knal. Wat bleek, een deel van de tegelvloer was onthecht. Dit voorval vond in de zomer van 2020 weer plaats. De bewoners zaten met hun handen in het haar en besloten het TBA in te schakelen om de schade te beoordelen en een hersteladvies te geven.

Mededelingen
‘De constructievloer bestond uit een ribcassettevloer met daarop een cementgebonden dekvloer van 80mm dik’, vertelt Onno de Vries, onze natuursteenexpert. ‘De dekvloer was hechtend uitgevoerd en voorzien van een LTV-vloerverwarming en -koeling, die gevoed werd door een grondwarmtepomp. Bij het aanbrengen van de vloerafwerking werden geen defecten zoals scheuren vastgesteld in de dekvloer. De tegels waren aan de onderzijde ingelijmd en in de lijmlaag gevlijd. In 2021 hebben de bewoners een proef met injectie van de onthechte tegels uitgevoerd om de tegelvloer opieuw aan de ondergrond te verlijmen. Het herstelde deel hechtte vooralsnog aan de ondergrond. Hieruit bleek dat de onthechting op beperkte diepte onder de tegel plaatsvond.

Waarnemingen
Toen ik in de woning was, merkte ik op dat een belangrijk deel van de tegelvloer hol klonk. De holle klank kwam door de onthechting tussen de tegel en de dekvloer. In de gang ontdekte ik naast een leidingconcentratie van de vloerwarming een groot onthecht oppervlak. Bij de trap was een afgesprongen scherf in de natuursteentegel aanwezig. De scherf was slechts van de top afgesprongen. Dit wees op een drukspanning in de top van de tegelvloer. Door de onthechting begonnen tussen de tegels voegen te scheuren en los te komen.

Conclusie
De knal vond plaats tijdens een zomernacht. Dat was voor mij een belangrijke aanwijzing. De tegelvloer was overdag opgewarmd door de zon en de luchttemperatuur van de omgeving. In de avond koelde de vloer af. Dit werd versterkt door de warmteonttrekking van de grondwarmtepomp. De warme tegelvloer koelde minder snel af dan de dekvloer waarin de leidingen liepen. De dekvloer wilde meer verkorten dan de tegelvloer. Hierdoor ontstond een drukspanning in de tegelvloer. De drukspanning werd afgeleid als schuifspanning in het hechtvlak van de tegel en de dekvloer. Dit leidde tot een trekspanning in de lijmlaag tussen de tegelvloer en de ondergrond. De trekspanning overschreed de hechttreksterkte. Het gevolg was onthechting.

Hersteladvies
Bij het vervangen van de tegelvloer werd in principe niets aan het ontwerp gewijzigd. Dezelfde schade zou zo weer kunnen opspelen. Zelfs een (beperkt) elastische S2 lijm was slechts zeer beperkt in staat om de optredende krachten op te nemen en af te leiden. Voor herstel was injectie van de onthechtende onderdelen het verstandigst. Vervolgens moesten de beschadigde tegelvoegen opnieuw worden afgevoegd. Om mogelijk kleurverschil te voorkomen kon ook overwogen worden om een groter oppervlak van de tegelvoegen opnieuw te af te voegen.’

Kijk op www.tbafbouw.nl/diensten voor onze diensten. Heeft u schade en wilt u graag de oorzaak achterhalen? Bel dan 070 33 66 500 of mail naar info@tbafbouw.nl.  Wij helpen u verder.

Download de gratis TBA-app!