070 33 66 500 info@tbafbouw.nl

Aanbranden is het aanbrengen van een mengsel van pure cement en water op een natgemaakte draagvloer met als doel om de hechting van de aan te brengen cementgebonden dekvloer te verbeteren. Nog steeds zijn er vloerenbedrijven die de ondervloer op de traditionele wijze aanbranden. Als dit gebeurt met verouderd cement kan dit grote gezondheidsrisico’s opleveren voor de vloerenlegger.

Wat is er aan de hand met oud/verouderd cement?

Cement wat over de houdbaarheidsdatum is kan chroom-6 bevatten. Deze stof komt vrij bij het aanbranden van een draagvloer. Dit is schadelijk voor de gezondheid van de vloerlegger. Volgens onderzoek* liggen met name in bouwmarkten oude voorraden cement.

Wat zijn de gevolgen van chroom-6?

Chroom-6 veroorzaakt allergische reacties als eczeem, jeuk, kloven en blaren. Op de lange termijn is er een grotere kans op longkanker.

Wat kan je doen tegen het vrijkomen van chroom-6?

Door de schadelijke gezondheidseffecten mag volgens Europese richtlijnen het chroom-6 gehalte in cement niet hoger zijn dan 0,0002%. Chroom-6 is namelijk niet uit cement te verwijderen. Dat komt omdat deze stof zit in de bouwstoffen van cement die bij productie ervan gebruikt worden. Oplosbaar chroom-6 kan wel worden omgezet in onoplosbaar chroom-3. Het reductiemiddel dat daarvoor aan het cement moet worden toegevoegd is echter beperkt werkzaam. Het is dan zaak de houdbaarheidsdatum goed in de gaten te houden, want na die datum mag gereduceerd cement onder geen beding worden gebruikt in niet-gesloten en niet-geautomatiseerde systemen. Dat geldt niet wanneer cement wordt toegepast in gesloten, geautomatiseerde processen in machines- en er dus geen contact is met de huid- of wanneer het gaat om chroomarm cement. Dan zijn er geen beperkingen en is de reductie niet nodig.**

Werk je in niet-gesloten en niet-geautomatiseerde systemen?

Dan is de oplossing om de ondervloer met een (acrylaat) primer/hechtbrug voor te behandelen. Deze voorbehandelingswijze heeft vele voordelen:

  • het product is met een lage drukspuit verwerkbaar (eenvoudig en snel) en dus ook gemakkelijk verwerkbaar op een ondergrond voorzien van bindnetten en vloerverwarmingsleidingen;
  • het heft de zuiging op en zorgt voor een goede hechting op de (betonnen) draagvloer;
  • er is geen cementstof in de ruimte aanwezig (geen inademing);
  • de vloerenlegger hoeft niet met zakken cement te sjouwen tijdens het aanbranden en;
  • het is zowel toepasbaar voor cementgebonden- als calciumsulfaatgebonden dekvloeren.

* Bron: ANP MediaWatch / Reporter Radio
** Bron: AGRAbeton nummer 2006

Download de gratis TBA-app!