070 33 66 500 info@tbafbouw.nl

Wilt u een korting van € 400 per jaar ontvangen? Meer opdrachten binnenhalen? En uw maatschappelijke en politieke reputatie verbeteren? Word dan nu lid van Initiatief TruStone! De organisatie die de risico’s in de productieketen in kaart brengt en samenwerkt met alle partijen die het initiatief ondersteunen om problemen zoals kinderarbeid, gedwongen arbeid, gebrek aan vakbondsvrijheid en veiligheid en gezondheid in de keten aan te pakken.

Aan Initiatief TruStone doen al de Vlaamse en Nederlandse natuursteensector mee, samen met de Vlaamse en Nederlandse overheid, non-profitorganisaties en vakbonden en tientallen natuursteenbedrijven. De ‘OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen’ en de ‘VN-richtlijnen voor ondernemingen en mensenrechten’ vormen het uitgangspunt voor dit Initiatief. Deze richtlijnen omschrijven de verantwoordelijkheid die bedrijven hebben in internationale handel. De Nederlandse en Vlaamse overheid verwachten van bedrijven dat zij die verantwoordelijkheid nemen.

Wat vraagt TruStone van deelnemende bedrijven?

Voor verschillende typen bedrijven zijn er verschillende verwachtingen:

 • Importeurs van natuursteen dienen jaarlijks due diligence (zorgplicht) uit te voeren. Dat wil zeggen dat zij nagaan in hoeverre ze direct of indirect betrokken zijn bij misstanden op het gebied van mensenrechten en milieu in hun toeleveringsketen. Zij kunnen vervolgens samenwerken met andere bedrijven of aangesloten partijen om gesignaleerde problemen aan te pakken.
 • Verwerkers van natuursteen die niet zelf importeren, dienen de Nederlandse of Vlaamse importeurs waar zij afnemen te bevragen. Als de importeur geen invulling geeft aan de internationale richtlijnen, dan overweegt de verwerker om een andere leverancier te zoeken.

Wat biedt TruStone deelnemende bedrijven?

TruStone biedt leden algemene ondersteuning en advies op maat:

 • Het TruStone logo om te gebruiken op uw website of in uw showroom;
 • Voorbeeldbrieven om leveranciers te bevragen;
 • Tools om consumentenbewustzijn te vergroten: bijvoorbeeld brochures en films;
 • Handreikingen en webinars over de aanpak van risico’s op specifieke thema’s;
 • Risicoanalyses van belangrijke herkomstlanden;
 • Collectieve projecten waarin bedrijven maatschappelijke organisaties en overheden krachten bundelen om risico’s aan te pakken.
 • Een-op-een adviesgesprekken.

Daarnaast adviseert TruStone aanbestedende diensten – onder meer Amsterdam, Den Haag en Eindhoven – over de wijze waarop zij in hun aanbestedingen due diligence kunnen betrekken. Als u als bedrijf deelneemt aan TruStone maakt u meer kans in aanbestedingen.

Welke kosten zijn er aan verbonden?

Per type bedrijf zijn verschillende tarieven :

 • Voor bedrijven die niet zelf importeren: 400 euro per jaar;
 • Voor importeurs van materialen uit de EER: 400 euro per jaar;
 • Voor importeurs van materialen uit risicolanden: basistarief van 1200 euro per jaar plus een variabel tarief van 400 euro per keten (aantal fabrieken waar wordt afgenomen), tot een maximum totaaltarief van 3600 euro per jaar.

Als u onder de cao Afbouw valt dan krijgt u vanuit het O&O-fonds Afbouw een korting van 400 euro op uw contributie. Deze regeling zal jaarlijks worden geëvalueerd.

Doe mee!

Om snel voldoende impact te kunnen realiseren is het van belang dat u zich bij Initiatief TruStone aansluit. Als welkomstcadeau ontvangt u nu de  korting van € 400 per jaar op uw lidmaatschap!

 

Voor meer informatie over het lidmaatschap kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Initiatief TruStone, via initiatieftrustone@ser.nl of 06 30 63 79 24, of kijken op www.trustone.nl.

Download de gratis TBA-app!