070 33 66 500 info@tbafbouw.nl

Eind 2021 was in een theater het plafond onder het balkon losgeraakt en verzakt. Dit plafond was 25 jaar geleden tijdens de nieuwbouw aangebracht. De betrokken partijen wilden weten wat de oorzaak was van het bezwijken en wilden graag een hersteladvies. Het TBA werd ingeschakeld om een onderzoek uit te voeren.

Extra belasting

“Tijdens de inspectie van het plafond merkte ik op dat het plafond was afgehangen aan het balkon van de theaterzaal”, vertelt onze plafondexpert Hermen de Hek. “Het plafond was in de basis opgebouwd uit een dubbel regelwerk van metalen 60X27mm profielen. De toegepaste afhangers waren van het type snelafhanger. De hier toegepaste veerklemmen aan de snelafhanger lieten een lichte mate van corrosie zien. Daarbij waren de veerklemmen met popnagels aan de plafonddrager verbonden. Dit gaf een zeer zwakke verbinding.

Ook zag ik gebroken veerklemmen en losgeraakte veerklemmen van de hanger. De hart op hart afstand van de hoofddrager was +/- 1050 mm. Deze hoofddragers waren zeer variërend maar gemiddeld om de 1,200mm met de snelafhangers afgehangen aan de bovenliggende constructie. Aan de hoofddragers waren de plaatdragende profielen gemonteerd +/- om de 400mm.

Tegen het ontstane plafondraster was een dubbele laag gipskartonplaten (2×12,5m dik) geschroefd. En tegen de platen waren houten rachels geschroefd waarop de eikenhouten plafonddelen (planken) waren bevestigd. Hier was dus sprake van extra belasting van het plafond. Het balkon bewoog onder invloed van publiek in meer of mindere mate (dynamische belasting). Deze belasting werd rechtstreeks aan het plafond doorgegeven.

Beweging en corrosie

Het plafond was losgeraakt doordat de afhangers waren bezweken. Dit was vooral het geval bij de licht gecorrodeerde veerklemmen van de snelafhangers.Tijdens het verwijderen van een afhanger brak de veerklem zeer eenvoudig af. Deze veerklemmen waren bros geworden. Het aantal afhangers was veel te weinig voor het hier gemonteerde plafond. Voor een extra belast plafond moesten de afhangers om de 700 x 700mm worden afgehangen. Er was een duidelijk verschil in kwaliteit van veerklemmen die waren gebruikt in de afhangers. De aan de profielhanger gepopnagelde veerklemmen waren verroest en bros.

De hoger geplaatste veerklemmen die aan de draad van de hanger waren geplaatst waren nergens gecorrodeerd en ook niet bros. Beide soorten veerklemmen waren even oud. De afhangers waren bezweken door overbelasting. De overbelasting was veroorzaakt door bewegingen (dynamische belasting) tijdens het gebruik van het balkon. De veerklemmen waren (licht) gecorrodeerd. Door de beweging en corrosie was er metaalmoeheid opgetreden. Dit had als gevolg dat de veerklemmen ernstig waren verzwakt.

Andere afhangers

Voor herstel moest het gehele plafond in eerste instantie worden onderstempeld. Op deze manier kon er veilig onder het plafond gelopen worden. Daarna moest het hele plafond worden gedemonteerd en opnieuw worden opgebouwd. Voor de afhangers moesten noniushangers worden gebruikt. Vervolgens moest een constructeur berekenen hoeveel dynamische belasting er op het plafond werd afgegeven om de hart op hart afstand van de afhangers te bepalen. De maximale hart op hart afstanden van de afhangers moest 700 mm x 700 mm bedragen bij een extra belast plafond tot 20 kg/m2. In dit geval was er geen rekening gehouden met de dynamische belasting.”

Wilt u schade aan voorkomen? Onze technische adviseurs komen langs en geven u advies. Kijk voor meer informatie op www.tbafbouw.nl/diensten of bel naar 070 33 66 500.

Download de gratis TBA-app!