070 33 66 500 info@tbafbouw.nl

Begin vorig jaar werd het Technisch Bureau Afbouw gevraagd door een vloerenbedrijf om een aangebrachte vloerafwerking te beoordelen. De dekvloer was, in opdracht van het vloerenbedrijf, door een derde partij geëgaliseerd en vervolgens door het vloerbedrijf voorzien van een vloerafwerking. De vloerafwerking vertoonde scheurvorming.

Onthechting

“Ter plaatse trof ik een nette, lichtgrijze vloerafwerking van in totaal 30m² aan in een woonkeuken”, vertelt Onno de Vries, onze vloerenspecialist. “In de vloerafwerking was zeer veel scheurvorming aanwezig. Ik beoordeelde de scheuren met een microscoop. Beelden lieten zien dat er een vrij beperkte scheurwijdte was van circa 0,1 á 0,3mm breed. De in de vloerafwerking aanwezige scheuren liepen zowel in de breedte, lengte als diagonale richting (geen voorkeursrichting) door de gehele woonkeuken.

Kloppen

Door het bekloppen van het vloeroppervlak met een hamer was een holle klank hoorbaar die aangaf dat er sprake was van onthechting in de onderliggende laag. Ik hoorde dat deze onthechting in de bovenste laag van de vloerafwerking had plaatsgevonden tussen de bestaande (meer dan 10 jaar oude cementgebonden dekvloer) en de aangebrachte 15 tot 20mm dikke egalinelaag. Duidelijk was dat de onthechting niet tussen de 2 á 3mm dikke vloerafwerking en de onderliggende egalinelaag had plaatsgevonden. Onthechting van een relatief dunne vloerafwerking zou tot veel grotere schade hebben geleid door de mechanische belasting (loopverkeer).

Krimpspanning

In de woning was een 15 tot 20mm dikke cementgebonden egalisatie toegepast. Een eigenschap van cement is dat cement in zijn verhardings- of uitdrogingsfase altijd enige mate van krimp heeft. In het productblad stond omschreven dat de mortel krimp- en spanningsarm was en niet krimp- en spanningsvrij. De uitdrogingskrimp was ontstaan door het verdampen van niet gebonden water uit de 15 tot 20mm dikke egalinelaag. Hierdoor ontstond er krimpspanning in de 15 tot 20mm dikke egalinelaag. In dit geval leidde de krimpspanning tot scheurvorming die ook zichtbaar was geworden in de relatief dunne vloerafwerkingen.

Acrylaatdispersie

Er was onvoldoende hechting gecreëerd tussen de bestaande cementgebonden dekvloer en de aangebrachte egalinelaag. Vooraf aan mijn onderzoek was ik medegedeeld dat er een epoxy gronderingslaag was toegepast tussen de bestaande cementgebonden dekvloer en de aangebracht 15 tot 20mm dikke egalinelaag. Uit het productblad bleek dat het niet om een epoxy ging maar om een acrylaatdispersie. Een acrylaatdispersie is in principe een goede voorstrijk op een bestaande cementgebonden dekvloer. Als er een epoxy was toegepast dan was de onthechting te verklaren. Een minerale cementgebonden egalisatielaag hecht slecht op een epoxyprimer. Hiervoor moest de natte epoxylaag vol en zat afgezand te worden met vuurgedroogd zand. Na mijn onderzoek kon ik concluderen dat de 15 tot 20mm dikke cementgebonden egalisatielaag scheurvorming was gaan vertonen. Het gevolg was dat de relatief dunne vloerafwerking ook was gaan scheuren.

Heeft u schade en wilt u graag de oorzaak achterhalen? Bel dan 070 33 66 500 of mail naar info@tbafbouw.nl

Download de gratis TBA-app!