070 33 66 500 info@tbafbouw.nl

Iedereen wil zich zowel fysiek als mentaal goed voelen in een veilige, gezonde werkomgeving. U en uw werknemer toch ook? In de afbouwsector zijn er 3 kenniscentra belast met de ontwikkeling en uitvoering van gezond werken in onze sector (ook wel Duurzame inzetbaarheid (DI) genoemd):  Volandis, Savantis en Technisch Bureau Afbouw. Elke instantie heeft zijn eigen middelen en infrastructuur om u en uw werknemer hierover te informeren.

Dit kan verwarrend zijn, omdat het niet altijd duidelijk is bij wie u terecht kunt met vragen over gezond werken. Om het u makkelijker te maken hebben de 3 kenniscentra hun waardevolle informatie en kennis op één overkoepelende webpagina geplaatst: www.mijnafbouw.nl/gezond-werken. Hier kunt u terecht voor al uw kwesties over gezond werken en komt u uiteindelijk terecht bij de juiste uitvoerende organisatie. Onderstaande onderwerpen worden hier uitgebreid besproken:

80/90/100-regelingen

Worden de werkzaamheden van uw oudere werknemer te zwaar? Kijk dan of hij in aanmerking komt voor één extra verlofdag per week via de 80/90/100-regeling. De regeling houdt in dat hij 80% van zijn werkweek werkt, u uw werknemer hiervoor 90% van het loon betaalt en er sprake is van 100% pensioenopbouw. Er is één regeling voor werknemers vanaf 57 en ouder én één vanaf 61,5 jaar en ouder.

Arbocatalogus afbouw/natuursteen

Werkt uw werknemer volgens de juiste voorschriften om gezond en veilig te kunnen werken? Ontdek welke voorschriften voor hem gelden.

Exoskelet voor stukadoors

Een hulpmiddel dat het werk van uw werknemer tijdens stukadoorswerkzaamheden verlicht. Dat klinkt als muziek in de oren. Het exoskelet is speciaal voor stukadoors ontwikkeld om ze te helpen bij hun werk, vooral bij werk aan plafonds. De eventuele lange termijn effecten zijn echter nog onbekend.

Fysiotherapie

Wist u dat uw werknemer in de afbouw recht heeft op volledige vergoeding van de kosten voor fysiotherapie als deze niet gedekt worden door zijn eigen zorgverzekering? Hier vindt u de voorwaarden in het Reglement fysiotherapie.

InZicht Inzetbaarheidstool (IZI)

Bedrijven hebben te maken met een gebrek aan instroom, veranderende technologie en een hogere uitstroomleeftijd. Daarom is optimale inzetbaarheid van uw werknemer erg belangrijk voor het succes van uw bedrijf. Om de duurzame inzetbaarheid binnen uw bedrijf in kaart te brengen, is de IZI-Tool (Inzicht Inzetbaarheid) ontwikkeld. De tool is gebaseerd op gestructureerde interviews die door DI-adviseurs bij uw werknemers worden afgenomen. Het instrument bevraagt op een valide en analyseerbare wijze de onderzoeksvelden veiligheid, gezondheid, vitaliteit, loopbaanontwikkeling en mobiliteit. De interviewdata worden AVG-conform verwerkt tot een bedrijfsrapportage. Deze rapportage stelt uw bedrijf in staat om zijn DI-beleid concreet vorm te geven.

Leefstijlbegeleiding

Wilt u dat uw werknemer een gezondere leefstijl krijgt, zodat hij fitter wordt. En hij zowel lichamelijk als geestelijk het werk beter aankan? Ontdek dan wat leefstijlbegeleiding voor hem kan betekenen.

Mijn Loopbaan

Is uw werknemer op zoek naar meer uitdaging? Of wordt het werk te zwaar en moet hij hierdoor op zoek naar een andere functie? Of is hij ziek? Kijk dan welke mogelijkheden er voor hem zijn binnen Mijn Loopbaan.

Bedrijfsarts & Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO)

Wist u dat uw werknemer eens in de zoveel tijd wordt opgeroepen voor een medische keuring bij de arbodienst? Het is belangrijk dat uw werknemer hier naar toe gaat, want zo weten zij en u zeker dat ze een gezonde en veilige invulling geven aan hun functie. Nu maar ook vooral voor later. De PAGO biedt hier de uitkomst. Als een werknemer gezondheidsklachten heeft waarvan hij denkt dat ze door zijn werk komen, kan hij zelf tussentijds een afspraak maken bij de arbodienst. Ontdek hoe belangrijk PAGO voor u en uw werknemer is.

Pubquiz

De Pubquiz Veilig en Fit is een manier om informatie over Veilig en Gezond werken op een effectieve én interactieve wijze over te brengen op uw werknemers. Handig toch? Een professionele training voorzien van een dosis humor gevat in een vermakelijke verpakking. Bekijk de mogelijkheden.

Workshop DI-Coachend Leiderschap

In de training Coachend Leiderschap Duurzame Inzetbaarheid leert u als leidinggevende welke factoren van invloed zijn op de duurzame inzetbaarheid en hoe u actief kan bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers.

Wilt u meer informatie over Gezond werken?

Ga dan naar www.mijnafbouw.nl/gezond-werken en ga ervoor!

Download de gratis TBA-app!