070 33 66 500 info@tbafbouw.nl

Een slipcursus met een vrachtwagen. Het zou ongelukken moeten voorkomen. Maar als de slipbaan schade heeft komt een ongeluk juist dichterbij. Dit was ook het geval bij een slipbaan in het midden van Nederland. Eén jaar na het aanleggen was er schade ontstaan aan de slipbaan. Scheuren en het opkrullen van de randen van het veld tekenden de aan. Als oplossing voor de schade had een vloerenbedrijf 30voeg geformeerd. Dit mocht helaas niet baten. Vervolgens had het bedrijf een 1brede strook langs de rand uitgefreesd en voorzien van gietasfalt. De schade bleef terugkomen. Het vloerenbedrijf besloot om het zekere voor het onzekere te nemen en het Technisch Bureau Afbouw in te schakelen om de oorzaak van de schade te onderzoeken. Onno de Vries, onze vloerenexpert, ging op onderzoek uit.

Bitumineuze vloer

“De slipbaan was opgebouwd uit asfalt op grondslag (puinbaan)”, vertelt Onno. “Eerst was een bitumineuze uitvullaag aangebracht met een dikte van 40-120mm. Vervolgens was deze laag voorzien van een 50mm deklaag. Op het oppervlak van de bitumineuze afwerking was een kunststof vloerafwerking (epoxy, relatief hard t.o.v. bitumen) met een dikte van circa 3mm aangebracht.”

“De schade aan de baan deed zich voor aan de afrijzijde. Aan de linkerzijde krulde de vloerafwerking op en aan de onderzijde van de hardere epoxy vloerafwerking waren maar enkele millimeters bitumineuze deklaag hechtend verbonden. Aan de rechterzijde kwam scheurvorming voor. In de grijze strook langs de beige vloerafwerking zag ik vervorming.”

Beoordelen

“Bij het uitvoeren van slipoefeningen met vrachtwagens wordt een aanzienlijke massa relatief ongecontroleerd tot stoppen gebracht. Dit zag ik terug aan de aanzienlijke hoeveelheid krassen in de vloerafwerking. De vertragende massa zorgt voor een walswerking in de elastische deklaag onder de minder elastische kunststof afwerking. Dit mechanisme is vergelijkbaar met de ribbels die in het asfalt voor stoplichten ontstaan. Overigens zou het elastischer maken van de kunststof afwerking geen oplossing zijn. De vervorming zou in stand blijven of zelfs toenemen en materiaalaccumulatie aan de afrijzijde zou verder toenemen.”

“De oorzaak van de schade was de vervorming van de bitumineuze deklaag. Deze laag vervormde meer dan de overlaging. Door vervorming van deze laag werd de vloerafwerking gedwongen om de vervorming te volgen. Dit lukte maar in beperkte mate. In het midden van het vloerveld trof ik geen scheuren aan. Dit betekende dat de vloerafwerking in principe voldoende elastisch was. Aan de randzone ontstond accumulatie van het deklaagmateriaal en dus een vormverandering. Dit zorgde voor een steeds verder oplopende trekspanning in de afwerking. Op enig moment scheurde dan de deklaag intern. Bij afkoelen (bijvoorbeeld in de winterperiode) was weer sprake van een hard materiaal. Dan brak de vloerafwerking met de onderhangende dunne schil bij belasting of door verdere gedwongen vervorming.”

Wilt u meer weten over onze technische adviezen?

Kijk dan op www.tbafbouw.nl/diensten voor meer informatie.

Download de gratis TBA-app!