070 33 66 500 info@tbafbouw.nl

Schade aan een oppervlak kan leiden tot vochtproblemen. Dit probleem trof Ed van der Plas, onze stukadoorsexpert, ook aan toen hij een appartementencomplex onderzocht. In de loop van de tijd waren schadeplekken aan de natuursteenpleister ontstaan door veroudering en verwerking. Ook waren delen van de pleister losgekomen. Hierdoor was het betonnen oppervlak zichtbaar. Dit was waarschijnlijk ook de reden dat aan de binnenzijde van de ketelhuizen van het complex vochtschade was ontstaan. De VvE van het complex had het Technisch Bureau Afbouw verzocht om een hersteladvies van het geveloppervlak van het ketelhuis.

Overal schades

“De gevel van het ketelhuis zag er niet fraai uit door de schades”, vertelt Ed. “Overal zag ik schades. Hier en daar was de natuursteenpleister zelfs losgekomen van de gevel. Sommige schades waren gerepareerd met een hechtingsmortel of -pasta. Bij andere schades vertoonde de natuursteenpleister fijn gebogen craquelé scheuren. Via deze scheuren kon vocht eenvoudig binnendringen in de gevel. Hierdoor ontstond een voortschrijdend deformatieproces.”

“Na het verwijderen van enige delen nog hechtende natuursteenpleister kon ik de natuursteenkorrels gemakkelijk loshalen vanaf de ondergrond. De ondergrond bestond uit kunststof gebonden hechtpasta. Deze laag was bros geworden (geen elasticiteit meer) en kon ik ook gemakkelijk vanaf het beton verwijderen. Ook ontdekte ik schades waar de natuursteenkorrels volledig waren losgekomen van de hechtingspasta.”

Vocht meten en kalk

“Om het vocht aan het oppervlak van de gevel te meten voerde ik een indicatieve vochtmeting uit met de Hydromette Compact B vochtmeter. Uit de resultaten van de meting constateerde ik dat er geen verhoogd vochtgehalte aanwezig was. Niet aan het oppervlak van de natuursteenkorrels en niet aan het oppervlak van zichtbare delen beton.”

“Bij sommige zichtbare delen beton stelde ik vast dat er aan het oppervlak een witte afgevende/afkrijtende laag (kalk) aanwezig was. Deze laag ontstaat wanneer de beton langdurig nat blijft (of nat wordt). Hierdoor ontstaat dan uittreding van kalk en verontreinigingen.”

Hersteladvies

“Na mijn onderzoek kon ik gericht advies gegeven over het herstellen van de gevel van het ketelhuis:

 • Het stellen van kappen en afscherming voor de gevels tegen de invloed van slechte weersomstandigheden;
 • het verwijderen van attributen (hwa’s, leidingen e.d.) van de gevel;
 • het uitvoeren van de benodigde dakwerkzaamheden en het plaatsen van nieuwe daktrimmen met een overstek van minimaal 30mm;
 • het maskeren van de dakvloer en afschermen van kwetsbare oppervlakken (zonnepanelen e.d.);
 • het pneumatisch afhakken van de bestaande natuursteenpleister tot op het betonoppervlak (100% schoon), reinigen en isoleren;
 • het reinigen van het betonoppervlakken en controleren van het vochtgehalte;
 • het vol en zat met een montagespecie stellen van de benodigde hoekbeschermings-, en stucstopprofielen (PVC kwaliteit).
 • het grondig ruwhalen van de randen montagespecie;
 • het aanbrengen van een uitvlaklaag met een kunstharsgemodificeerde hechtpleister in een laagdikte van totaal 5 tot 8 mm waarin over het gehele oppervlak een laag fijnmazig wapeningsweefsel (buitenkwaliteit) wordt ingebed. De 1 meter brede banen wapeningsweefsel dienen elkaar 100 mm te overlappen. Het oppervlak van deze hechtpleister licht ruwschaven en direct afwerken in een schuurwerkpatroon;
 • bij het licht ruwschaven van de uitvlaklaag dient nog een afwerklaag op basis van een schuurpleister te worden aangebracht;
 • na verharding en droging van dit gevelstucwerk de gevels voorzien van een verfsysteem op basis van een sol-silicaat of siliconen emulsie en;
 • de aansluitingen tussen het geschilderde gevelstucwerk, geveldetails en rondom de bevestigingspunten van hwa’s e.d. voorzien van een flexibel blijvende kitafdichting.”

Wilt u meer weten onze technische diensten?

Kijk dan op www.tbafbouw.nl/diensten voor meer informatie.

Download de gratis TBA-app!