070 33 66 500 info@tbafbouw.nl

Het kan gebeuren dat uw werknemer van oudere leeftijd fysieke klachten krijgt door zijn werk. Zo ernstig dat hij eigenlijk geen volledige werkwerk meer kan werken. Wat nu?

Dit was ook het geval bij de 59-jarige vloerenlegger Bob Bloem. Na meer dan 40 jaar werkzaam te zijn dreigde hij afgekeurd te worden vanwege rugklachten. Door de uitnodiging voor een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) is hij naar de bedrijfsarts gegaan. Met de bedrijfsarts heeft hij zijn rugklachten besproken. De bedrijfsarts verwees Bob naar www.mijnafbouw.nl/gezond-werken. Samen met zijn werkgever heeft Bob gekeken op de website naar een oplossing. Daar las hij dat hij gebruik kon maken van de 80/90/100-regeling die in de CAO Afbouw is afgesproken. Door één dag per week minder te werken kon hij doorwerken tot zijn pensioen.

‘Op www.mijnafbouw..nl/gezond-werken staat alle waardevolle informatie over verschillende kwesties eenvoudig uitgelegd’, vertelt Bob. ‘Via de website hebben mijn werkgever en ik me aangemeld voor de 80/90/100-regeling. Ik ben toen doorverwezen naar een extern arbeidsdeskundigadviesbureau. Dit bureau heeft uitgezocht of ik gebruik kon maken van de regeling. En gelukkig was dit het geval! De 80/90/100-regeling houdt in dat ik 80% van mijn werkweek werk, dus 4 dagen in plaats van 5. Ik houd 90% van mijn salaris en mijn pensioenopbouw blijft 100%. Vrijdag is voortaan mijn vaste vrije dag in de week, waardoor ik mijn rug kan ontzien.’

‘Mijn collega is 64 jaar en wil ook gebruik maken van de 80/90/100-regeling,’ gaat Bob verder. ‘Mijn collega hoeft geen medische keuring te ondergaan, omdat hij bijna met pensioen gaat. Voor werknemers vanaf 61,5 jaar gelden er andere regels. Toen hij van mij hoorde over de regeling, is gelijk op de website gaan kijken naar de mogelijkheden. Op de website heeft hij zich aangemeld voor de regeling. Als hij voldoet aan de voorwaarden, kan hij net als ik gezonder doorwerken tot aan zijn pensioen.’

De 80-90-100-regeling

Uw werknemer kan gebruik maken van de 80/90/100-regeling wanneer blijkt dat 4 dagen werken per week de beste oplossing is om te kunnen doorwerken tot zijn pensioen. De 80/90/100-regeling houdt in dat hij 80% van zijn werkweek werkt, dus 4 dagen in plaats van 5. Hij houdt 90% van zijn salaris. De pensioenopbouw blijft 100%. Hij moet wel minimaal 57 jaar oud zijn om gebruik te mogen van deze regeling. Als werkgever kunt u de extra loonkosten declareren bij het O&O-fonds Afbouw. Tenzij uw werknemer een UTA-werknemer is. Dan kunt u de extra kosten niet declareren. Door uw werknemer aan te melden via www.mijnafbouw.nl/gezond-werken kunt u hem opgeven voor de 80/90/100-regeling. Er wordt dan onderzocht of hij voldoet aan de voorwaarden.

Voorwaarden deelname

• Uw werknemer moet werkzaam zijn bij een bedrijf dat onder de cao Afbouw valt.
• De minimale leeftijd om deel te nemen aan de 80/90/100-regeling is 57 jaar.
• Voor werknemers vanaf 57 jaar: uw werknemer kan in zijn huidige functie niet in goede gezondheid doorwerken tot zijn pensioengerechtigde leeftijd. Uw werknemer wordt dan uitgenodigd voor arbeidsdeskundig onderzoek.
• Voor werknemers vanaf 61,5 jaar: uw werknemer heeft in de afgelopen 15 jaar minstens 10 jaar onder de cao Afbouw gewerkt bij een afbouwwerkgever en levert zijn seniorendagen en roostervrije dagen in.
• Als uw werknemer direct voorgaand aan de aanvraag minder dan 5 jaar aaneengesloten in dienst is bij een afbouwwerkgever, dan kan hij geen gebruik maken van de 80/90/100-regeling. In individuele gevallen kan hier van worden afgeweken.

Vragen en aanmelden

Heeft u of uw werknemer vragen? Kijk dan op www.mijnafbouw.nl/80-90-100-regelingen voor meer informatie.

Download de gratis TBA-app!