070 33 66 500 info@tbafbouw.nl

Schade kan helaas niet altijd worden voorkomen. Als schade eenmaal is ontstaan, is dat in de praktijk niet altijd even gemakkelijk te verklaren. Dat maakt het dan moeilijk om te herstellen. Onze technisch adviseurs kunnen in zo’n geval de oorzaak voor u achterhalen. De aanvrager van onderstaande schadediagnose wilde dit ook weten. De aanvrager had systeemplafonds gemonteerd in een kantoor. In een raster van 24mm T-profielen waren minerale panelen geplaatst en eilanden van houten panelen. De paneelafmetingen bedroegen 600x1200mm. Op enig moment waren op meerdere plaatsen enkele houten panelen uit het raster losgeraakt en op de valbeveiligingshaken opgevangen. Onze plafond- en wandspecialist Hermen de Hek werd gevraagd om de oorzaak hiervan te onderzoeken.

Aan een metalen draadje

“Het kantoor bevond zich op de 17e verdieping van de torenflat”, vertelt Hermen. “Deze toren was 15 jaar oud. Het gebouw had een betonkern. Om deze kern waren de verdiepingen met een staalconstructie gerealiseerd. De plafonds waren gemonteerd rondom de bestaande kern van het gebouw. De aansluitingen tegen de glasgevels waren een vast punt en bleken niet horizontaal in 1 lijn te zitten. Hierdoor konden de nieuwe plafonds ook niet geheel vlak gemonteerd worden. Na montage waren de plafonds op meerdere plaatsen door derden (onder andere de installateur) geopend ondanks dat dit alleen mocht worden gedaan door een plafondmontagebedrijf. Ik zag dat meerdere panelen waren geopend. De zichtlijnen in de plafonds waren absoluut niet strak. Ook zag ik dat deze plafonds niet meer haaks waren. De plafondpanelen lieten vertanding zien en er was sprake van een enkel losgetrokken T-profiel. Dit profiel was provisorisch met een metaaldraadje vastgedraaid aan de hoofddrager.”

Buigen en kromtrekken

“Ik zag aan de houten plafondpanelen dat deze doorbogen over de breedte van het paneel. De panelen waren aan de zichtzijde over de gehele lengte ingezaagd. Dit zorgde voor een vermindering van de stijfheid van het paneel. Hierdoor konden deze panelen door het eigengewicht iets buigen en kromtrekken. Boven de plafonds was duidelijk tocht te voelen. Deze luchtverplaatsing zorgde voor droge omstandigheden in het plenum. Hierdoor kon vocht uit de houten panelen aan de bovenzijde versneld uit de panelen worden onttrokken en krimp veroorzaken. Dit had als gevolg dat de houten panelen kromtrokken. Hoogbouw, en dan met name de combinatie met een stalen constructie, heeft als eigenschap dat deze behoorlijk flexibel zijn. Vooral onder invloed van windbelasting kan deze dan bewegen. Deze bewegingen kunnen weer leiden tot bewegingen/vervormingen in de plafonds. De plafondpanelen kunnen dan los komen uit het raster.”

Een combinatie van oorzaken

“Het losraken van de panelen uit het raster werd veroorzaakt door verschillende factoren:

1. De plafonds lagen niet strak. Denk daarbij aan niet overal haaks zijn van het raster maar ook het vastmaken van een T-profiel met een draadje. Hierdoor ontstonden maatafwijkingen in het raster en pasten de panelen niet meer goed in het raster. Panelen konden dan ‘op scherp’ komen te liggen na terugplaatsen.
2. De plafonds waren duidelijk op meerdere plaatsen geopend en gesloten om erboven te kunnen werken. De plafondpanelen waren daarna niet correct teruggeplaatst.
3. Doorbuiging van houten panelen onder invloed van eigen gewicht van paneel was te verwachten en acceptabel. Maar de krimp aan plenumzijde onder invloed van tocht zorgde voor extra doorbuiging en dat was niet acceptabel. Door de doorbuiging ontstonden maatafwijkingen van de panelen ten opzichte van het raster. Hierdoor werd de oplegging van het paneel in het raster minder.
4. Beweging van het gebouw zorgde voor beweging in plafonds. Hierdoor raakten de panelen die “op scherp” lagen uit het raster los.”

“Het was duidelijk dat de plafonds waren geopend door derden. Dat was goed te zien aan de huidige staat van de plafonds. Met name de uit de haak geplaatste delen en het T-profiel dat met een draadje was vastgezet. Uit ervaring kon ik aangeven dat een specialistisch plafondmontagebedrijf een plafond niet op deze wijze monteert of oplevert en daarmee niet de veroorzaker was van het losraken van de panelen.”

Kijk voor meer informatie over onze diensten op www.tbafbouw.nl/technische-diensten.

Download de gratis TBA-app!