070 33 66 500 info@tbafbouw.nl

Wilt u zeker zijn dat uw project goed wordt uitgevoerd? Onze technisch adviseurs kunnen controleren of uw werk op de juiste wijze wordt uitgevoerd en of passende materialen worden toegepast. Dit wilde de aanvrager van onderstaande kwaliteitscontrole ook weten. Een vloerenbedrijf had de bestaande betonnen constructievloer in een zwembad voorzien van een nieuwe cementgebonden dekvloer. Vervolgens zou vloertegelwerk worden aangebracht. Na enige tijd constateerde de aanvrager dat de nieuwe dekvloer op meerdere plaatsen was onthecht van de onderliggende draagvloer. Hoog tijd om het Technisch Bureau Afbouw in te schakelen met de vraag of de dekvloer geschikt was voor het aanbrengen van vloertegelwerk.

Bekloppen van het vloeroppervlak

“Door het vloeroppervlak te bekloppen kon ik door de klank vaststellen dat de cementgebonden dekvloer voor een aanzienlijk deel was losgekomen (onthecht) van de onderliggende betonnen draagvloer”, vertelt onze vloerdeskundige René Rieborn. “De onthechting was vooral langs de vloerbeëindigingen. In het midden van de perrons was er wel hechting met de onderliggende betonvloer gecreëerd. Voor een groot deel van de onthechting gold dat er verder geen beweging in de dekvloer aanwezig was. Anders was dit voor het perron aan de zuidzijde van het zwembadgedeelte. Door het bekloppen van het vloeroppervlak langs de vloerbeëindiging van het perron voelde en zag ik beweging in de cementgebonden dekvloer. Dit verschijnsel heet het ‘schotelen’ van de dekvloer.”

Schotelen van de dekvloer

“Schotelen is het opkrullen van de dekvloer aan de randen (vloerbeëindiging) door een ongelijkmatige uitdroging en dus krimp. Cement zal altijd krimp vertonen tijdens de uitharding: dit is een materiaaleigenschap. De bovenzijde van de dekvloer droogt sneller uit en wil verkorten terwijl de onderzijde langzaam droogt en daardoor aanmerkelijk langzamer krimpt. Een matige hechting met de onderliggende betonvloer en/of de omstandigheden tijdens de droging is erg ongunstig. De dekvloer kan door dit krimpverschil hol gaan staan. Plaatselijk heeft dit tot gevolg dat de dekvloer langs de rand vrijkomt van de ondervloer en gaat zweven. Dit leidt tot beweging in de dekvloer bij beklopping. Als de dekvloer dan ter plaatse zwaarder wordt belast ontstaan er scheuren.”

NEN 2741

“Uitgaande van een hechtend aangebrachte cementgebonden dekvloer was de norm NEN 2741 van toepassing. In deze norm wordt in paragraaf 5.6 Hechting aangegeven dat onthechting is toegestaan met een doorsnede tot maximaal zesmaal de dikte van de dekvloer en/of onthechting langs beëindiging van een vloerveld over de breedte van ten hoogste driemaal de dekvloerdikte. Het lokaliseren van de onthechting en de omvang hiervan is vast te stellen door met een voorwerp op de vloer te kloppen of over het vloeroppervlak te strijken. Bij losliggende delen wordt er duidelijk een andere klank waargenomen dan bij hechtende
delen.”

“Het was duidelijk dat de onthechtingen in dit geval groter waren dan in de norm staat aangegeven. Bij grotere onthechtingen geeft de norm aan dat een deskundige zich dient uit te spreken over het al dan niet toelaatbaar zijn van die onthechting met oog voor het toekomstig gebruik van de vloer. In de NEN 2741 staat bij opmerking 2 onder paragraaf 5.6 Hechting het volgende: “Onthechtingen van de cementdekvloer zullen over het algemeen niet de gebruikswaarde van de vloer verminderen en zullen zelden tot problemen leiden”. Het stond als een paal boven water dat de plekken waar de dekvloer was gaan schotelen (raamzijde zwembad) en beweging vertoonde ongeschikt waren voor het aanbrengen van een tegelvloer. Dit betekende dat de dekvloer op die plaatsen plaatselijk hersteld (verwijderd) diende te worden.”

Herstel van de schade

“Het herstel kon gelijktijdig worden uitgevoerd met het aanbrengen van de dekvloer met tegeldrain langs de pui. De plekken waar de cementgebonden dekvloer wel was onthecht van de onderliggende betonvloer maar verder niet was gaan schotelen (zweven) zouden geen probleem opleveren voor het toekomstige gebruik. Deze plekken konden gewoon worden voorzien van een tegelvloer. Denk hierbij ook aan dekvloeren aangebracht over een folie of isolatiemateriaal. Deze dekvloeren hadden in zijn geheel geen hechting en klonken dus overal hol bij het afkloppen. Toch konden deze niet-hechtende dekvloeren prima worden voorzien van een tegelvloer of een ander type vloerafwerking.”

Kijk voor meer informatie over onze diensten op www.tbafbouw.nl/technische-diensten.

Download de gratis TBA-app!