070 33 66 500 info@tbafbouw.nl

Wil uw werknemer minder werken? Of eerder dan de AOW-leeftijd stoppen met werken? Dan kan hij met hulp van het Nibud laten uitrekenen hoe dat voor zijn inkomen uitpakt. De adviesgesprekken zijn onderdeel van de 80/90/100-regeling en de zware beroepenregeling binnen de cao Afbouw. Maar wat houden deze regelingen in?

80/90/100-regeling

Het werk voor uw werknemer wordt te zwaar. Wat nu? Werknemers van 57 jaar en ouder komen in aanmerking voor de 80/90/100-regeling. De regeling houdt in dat:

– uw werknemer 1 vaste dag per week niet hoeft te werken, dat is de 80%;
– uw werknemer hiervoor 90% van zijn loon betaald krijgt en;
– er sprake is van 100% pensioenopbouw.

Er is één regeling voor werknemers vanaf 57 jaar en ouder. En één regeling voor werknemers vanaf 61,5 jaar en ouder. Kijk voor meer informatie over de 80/90/100-regeling op
www.mijnafbouw.nl/80-90-100-regelingen.

Zware beroepenregeling

Vanaf 1 januari 2021 kan uw werknemer die valt onder de cao Afbouw maximaal 3 jaar vóór de AOW-leeftijd stoppen met werken. Vanaf dat moment krijgt uw werknemer een uitkering. Deze cao-afspraak noemen we de zware beroepenregeling. De belangrijkste voorwaarden zijn dat uw werknemer:

– direct voor deelname afbouwwerknemer is en valt onder de cao Afbouw;
– in de periode van vijftien jaar voorafgaand ten minste tien jaar heeft gewerkt in de afbouw. Of uw werknemer moet ten minste 45 jaar in de bouwsector (cao Bouw & Infra en cao Afbouw) hebben gewerkt. Uta-jaren tellen niet mee, én;
– geen uta-personeel of zzp’er is.

Kijk voor meer informatie over de zware beroepenregeling op www.mijnafbouw.nl/zware-beroepen-regeling.

Individueel traject

Door gebruik te maken van bovenstaande regelingen verandert het inkomen van uw werknemer. Hij kiest zelf of hij gebruik maakt van de regelingen. Om te bepalen of dit financieel kan, kan hij een individueel traject afspreken waar uitleg en persoonlijk financieel inzicht wordt gegeven. De gesprekken worden gevoerd door de consultants van financieel communicatiebureau Comminz, samenwerkingspartner van het Nibud. Kijk voor meer informatie over Comminz op www.mijnafbouw.nl/comminz.

Voorkomen van geldproblemen

Na het gesprek met Comminz kan uw werknemer zelf de toekomstige financiële mogelijkheden goed inschatten. Hij is dan goed voorbereid op verandering in zijn inkomen en uitgaven. Dit is belangrijk om geldproblemen te voorkomen. Daarom helpt u uw werknemer door dit soort trajecten op te zetten.

Onderzoek en advies op maat

Ook uw organisatie kan met specifieke vragen bij het Nibud terecht. Ze doen onderzoek op maat en geven advies en denken graag met u mee. Lees meer over onderzoek op
www.nibud.nl/beroepsmatig/wat-doen-we-voor-u/onderzoek-en-advies.

Download de gratis TBA-app!