070 33 66 500 info@tbafbouw.nl

In een parkeergarage van een kantoorgebouw was een deel van een systeemplafond bezweken en omlaag gevallen. De betrokken partijen wilden weten wat de oorzaak hiervan was en of ze het huidige raster en de panelen moesten vervangen. Daarom hadden ze Technisch Bureau Afbouw ingeschakeld om een onderzoek te doen en een advies te geven.

Oud plafond

“De parkeergarage bevond zich onder het kantoorgebouw’, vertelt Hermen de Hek, onze plafond- en wand expert. ‘De garage was rondom helemaal open. Het oorspronkelijke plafond was geplaatst tijdens de nieuwbouw in 1997. Alle plafondpanelen waren verwijderd en opgeslagen. De panelen waren gemaakt van houtwolcement met een afmeting van 1200mm x 600mm en 28mm dik. Het raster was met noniushangers ongeveer om de 1200mm x 1200mm bevestigd aan de betonnen constructievloer. Alle hangers zaten nog in het beton.”

In goede staat

“Het plafondraster was goed gemonteerd en de T-profielen zagen er nog goed uit. Zelfs na al die jaren. De gedemonteerde plafondpanelen waren wel vervuild maar technisch nog goed. De onderstukken van de noniushanger waaraan het T-profiel hing was met een omgebogen spijker gekoppeld aan de bovenstukken. Dit hoorde met twee borgpennen te worden gedaan. Dit was echter niet de reden van bezwijken. Verder zag ik dat enkele afhangpunten te ver van de hoeklijnen op de wand bevonden. De hoeklijnen kregen hierdoor een dragende functie. Dat was eigenlijk niet toegestaan. Maar ook dit was niet de reden van het bezwijken.”

Ondeugdelijke werk

Op de plaats waar het plafonddeel was bezweken constateerde ik dat het bezweken plafondvlak zeer klein was. Slechts in een gebied van +/- 6 panelen. De hoofddrager was daar ter plaatse van de koppeling los en een deel van de koppeling was afgeknipt. Het bovenstuk van de noniushanger was tegen het beton geduwd. Het onderstuk ontbrak. Maar dat was logisch. Het onderstuk was van het T-profiel geschoven om de profielen te kunnen verwijderen. Het was duidelijk dat boven het bezweken plafond gewerkt was. Ik zag duidelijk dat er aan de elektraleidingen was gewerkt. De centraaldoos was los en de kabels waren niet in de klemmen gedrukt. De kabels pasten daar niet meer in. Verder was er isolatiemateriaal losgetrokken in de directe omgeving van de aangepaste elektra.

Hergebruik van het raster en de panelen

Het bezwijken was duidelijk veroorzaakt door werkzaamheden die boven het plafond waren uitgevoerd. Foutief terugplaatsen kan leiden tot bezwijken. Maar ook leunen tegen de profielen of zelf op het plafond steunen tijdens de werkzaamheden komt voor en kunnen later desastreus zijn. Gelukkig kon het huidige raster met enkele aanpassingen blijven zitten en worden hergebruikt. De panelen konden ook worden hergebruikt. Kapotte of gescheurde panelen moesten wel worden vervangen. De nonius-onderstukken moesten extra worden geborgd met één borgpen. De spijker kon blijven zitten. Hierdoor was een tweede borgpen niet nodig. Toch zou ik het eerder aanraden om het 25 jaar oude plafond in zijn geheel te vervangen.

Wilt u meer weten over onze technische adviezen?

Kijk dan op www.tbafbouw.nl/diensten voor meer informatie.

Download de gratis TBA-app!