070 33 66 500 info@tbafbouw.nl

“Sinds eind 2016 maakt de natuursteensector onderdeel uit van de afbouw”, vertelt Onno de Vries, onze natuursteenexpert. “Als technisch adviseur geef ik betrouwbaar, deskundig en onafhankelijk technisch advies over uw natuursteen. Ik beoordeel de situatie op de werkplaats. Met specialistische apparatuur voer ik ter plaatse metingen uit. Ook overleg ik met de verwerkers, aannemer en/of opdrachtgever. Zo kan ik u op de juiste wijze adviseren. Over mijn bevindingen ontvangt u een rapport. Zo heeft u advies zwart op wit. Als u wilt geef ik ook advies voor oplossingen en herstel van uw natuursteenwerk. Door mijn advies heeft u zekerheid over de uitvoering van uw natuursteenwerk. Om een beter beeld te krijgen van onze diensten licht ik hieronder twee diensten uit.

Kwaliteitscontrole

Bij twijfel over de geleverde kwaliteit bieden wij controle. Ik kom op bezoek om te bekijken of wat is afgesproken, ook is geleverd. Soms ontstaat er tussen u en uw klant een meningsverschil over de uitvoering van het werk. Deze conflicten kunnen hoog oplopen. Met betrouwbare kwaliteitscontroles door een deskundige voorkomt u slepende kwesties en juridische procedures. Ik beoordeel de kwaliteit van het werk aan de hand van de daarvoor geldende criteria, richtlijnen, bestekken, normen en gemaakte afspraken. Alle betrokken partijen bij een project kunnen een kwaliteitscontrole aanvragen.”

Stroefheidsmeting

In Nederland vinden elk jaar veel ongelukken plaats door uitglijden of slippen. Vaak ontstaat dan de vraag wie aansprakelijk is. De enige manier om daar achter te komen is meten, want meten is weten. Technisch Bureau Afbouw beschikt over het meetapparaat GMG 200. Hiermee voert Onno antislip- en stroefheidsmetingen uit volgens de norm NEN 7909. Deze norm wordt het meest geschikt geacht voor metingen op elke vloer. Met de GMG 200 meet hij ter plekke de stroefheid van uw vloer. Zo weet u zeker dat de vloer voldoet aan de NENnorm.

Wilt u zeker weten dat uw vloer stroef genoeg is?

Bel 070 33 66 500 of mail naar info@tbafbouw.nl voor meer informatie.

 

Download de gratis TBA-app!