070 33 66 500 info@tbafbouw.nl

Afbouwplaats- en uta-medewerkers hebben last van een verhoogde werkdruk. Een te hoge werkdruk kan leiden tot werkstress en negatieve gevolgen hebben voor je gezondheid. We vertellen je hieronder wat werkdruk is, wat de grootste oorzaken zijn, wat werkstress is, wat de beïnvloeders zijn van werkstress en wat je als leidinggevende kunt doen.

Wat is werkdruk?

Werkdruk is als het evenwicht tussen belasting (de draaglast) en belastbaarheid (de draagkracht) is verstoord. Oorzaken van werkdruk zijn veel, complexe en stressvolle taken. Maar werkdruk kan ook ontstaan als je medewerker teveel werk in te weinig tijd moet doen of niet-haalbare doelen en onduidelijke opdrachten heeft.

Wat is werkstress?

Een te hoge werkdruk kan werkstress veroorzaken en werkstress kan leiden tot ziekteverzuim en langdurig uitvallen van je medewerker. Werkstress wordt beïnvloed door persoonlijke kenmerken en ongewenst gedrag. Denk bijvoorbeeld aan pesten of intimidatie.

Wat kun je als leidinggevende doen?

Leidinggevenden spelen een belangrijke rol in het verminderen van werkdruk:
– Hoe meer je de aangegeven problemen waardeert en erkent hoe lager de stressbeleving is bij je medewerker.
– Bij leidinggevenden die goed in staat zijn om conflicthantering toe te passen is de stressbeleving lager.
– Hoe hoger de ontwikkelingsmogelijkheden zijn hoe lager de stresservaring is.
– Tot slot neemt stress bij je werknemer af naar mate het werk beter is georganiseerd.

Gezien de grote vraag naar woningbouw en de arbeidskrapte is het erg belangrijk om hier werk van te maken. Door werkdruk en -stress stevig op de agenda te zetten draag je als leidinggevende bij aan veilig en gezond werken van jouw medewerkers. Dit kun je doen door gebruik te maken van de tools die je terug kan vinden op www.mijnafbouw.nl/stress.

Download de gratis TBA-app!