070 33 66 500 info@tbafbouw.nl

Op een project waren zwarte toiletdeuren in de toiletruimtes geplaatst. De deuren waren verwerkt in de vlakke zwarte wanden. De wanden waren opgebouwd uit multiplexpanelen bekleed met HPL. Vanuit het ontwerp was het de bedoeling dat de deuren en wanden als één vlak gezien zouden worden. Dat bleek in de praktijk tegen te vallen. Onder het aanwezige extreme strijklicht waren niveauverschillen tussen de verschillende vlakken zichtbaar. De betrokken partijen hadden Technisch Bureau Afbouw ingeschakeld. Hermen de Hek, onze wand- en plafondspecialist, bekeek of wat was afgesproken, ook was geleverd.

Oneffenheden

“In de toiletruimtes zag ik dat de wand was opgebouwd uit verschillende vlakken: de deur, het paneel boven de deur en de strook tussen de deuren en/of eindpaneel,” vertelt Hermen. “Het was duidelijk dat ik deze vlakken als één zwart vlak moest zien. Boven de wanden was een lichtstrook die over het geheel scheen. De lichtstrook zorgde voor extreem strijklicht. Hierdoor zag ik dat de vlakken niet gelijk van elkaar lagen: sommige vlakken staken iets uit. Zelfs lichte golvingen in het materiaal vielen me op.”

Meten

“De wisselingen tussen de vlakken heb ik op verschillende plekken gemeten met een korte rei en een kaliberwig. Ik wilde weten in welke mate de vlakken onderling van elkaar verschilden. De afwijkingen varieerden van 0,2 mm tot 2,5 mm. De panelen boven de deuren waren gelijk aan elkaar geplaatst. Hierdoor staken de tussenstroken in lichte mate uit de wand. De betrokken partijen hadden dit met elkaar afgesproken. De deuren en bovenpanelen waren niet in diepte verstelbaar.”

Afwijkingen

“Na mijn onderzoek kon ik concluderen dat wat was afgesproken, ook was geleverd. De betrokken partijen hadden alleen geen rekening gehouden met afwijkingen in de maatvoering, montage en het product in theorie en in de praktijk. De wanden waren als een rechte lijn op een plattegrond ingetekend. Maar elk element in het wandvlak had afwijkingen. Maximale toelaatbare afwijkingen waren niet vastgelegd.”

“In de basis geldt dat alleen al voor het plaatsen van de deuren stelruimte noodzakelijk is om de deuren op een goede manier te kunnen openen en sluiten. Alle andere (lees: kleinere) vaste vlakken zijn makkelijker in één lijn te plaatsen. De deur niet. Op dit project hadden de betrokken partijen gekozen dat het bovenpaneel gelijk moest liggen aan de deur. Hierdoor staken zowel de deur als het bovenpaneel af tegen de smalle stroken ernaast. Het extreme strijklicht accentueerde deze ongelijkheden en alle minimale onvlakheden. Op de wanden zonder strijklicht tekenden de onvlakheden veel minder duidelijk af. Deze wanden toonden veel rustiger.”

Wil je meer weten over onze technische adviezen?

Kijk dan op www.tbafbouw.nl/diensten voor meer informatie.

Download de gratis TBA-app!