070 33 66 500 info@tbafbouw.nl

Heeft jouw medewerker last van langdurige stress of hoge werkdruk? En wil hij/zij meer grip krijgen op de werksituatie of leren grenzen stellen? Dan kan één van de coachtrajecten passend zijn. Met ingang van 1 april is de werkdrukvoorziening van de Bouw & Infra ook beschikbaar voor de afbouwsector. Daarmee is de voorziening voor iedere deelnemer aan het PAGO beschikbaar.

De medewerker bepaalt samen met de bouwarts welk traject het beste past. Hij kan voor een doorverwijzing contact opnemen met de bouwarts van jouw arbodienst. Een overzicht van de door Volandis gecontracteerde arbodiensten voor preventie vind je op www.volandis.nl/dia/voor-bedrijven/overzicht-arbodiensten. Dit kan een andere arbodienst zijn dan de arbodienst die verzuimbegeleiding uitvoert.

De trajecten

De kosteloze trajecten zijn:
• Kort: digitaal, waar je medewerker zelf aan de slag gaat.
• Middellang: persoonlijke gesprekken en mogelijk digitale ondersteuning.
• Lang: persoonlijke begeleiding en mogelijk digitale ondersteuning.

Meer informatie vind je op www.volandis.nl/stress.

Voorziening cao Afbouw

Werkgevers- en werknemersorganisaties in de afbouwsector vinden het belangrijk dat medewerkers gezond hun werk kunnen doen. Daarom is in de cao Afbouw vastgelegd dat medewerkers in de afbouwsector met te veel werkdruk of -stress kosteloos gebruik kunnen maken van de werkdrukvoorziening.

Download de gratis TBA-app!