070 33 66 500 info@tbafbouw.nl

Gezond en veilig werken, dat is waar wij als sector voor staan. Actualisering van bestaande kennisproducten als A-bladen en adviezen zijn daarbij onmisbaar. Alleen zo kan de veiligheid en gezondheid van werknemers gewaarborgd worden. In de afgelopen periode zijn de 2 bestaande en verouderde A-bladen ‘Epoxygebonden betonreparatiemiddelen’ en ‘Epoxyproducten in de afbouw- en onderhoudssector’ door een team van deskundigen uit de sector, waaronder het Technisch Bureau Afbouw, nagelopen en samengevoegd tot één actueel A-blad Epoxyproducten.

A-blad geeft richting

In het vernieuwde A-blad is er aandacht voor innovaties zoals rioolrelining. Daarnaast zijn de geadviseerde beheersmaatregelen heroverwogen zodat er weer een actueel document ligt voor het veilig en gezond werken met epoxyproducten. Zo geeft het A-blad richting aan de (Af)Bouw & Infra- en onderhoudssector. Elke werkgever kan op basis van de voorgestelde maatregelen de beste werkwijze voor zijn bedrijf opstellen en onderbouwen. Het A-blad is gericht op producten die epoxyharsen bevatten, maar is ook zeer bruikbaar als input voor veilig werken met vergelijkbare allergene stoffen zoals PU, MMA etc. Het vernieuwde A-blad Epoxyproducten vind je hier.

Dank aan

Aan het A-blad werkten de volgende organisaties mee: Koninklijke Bouwend Nederland (waaronder de vakgroep gecertificeerde Betonreparatiebedrijven), CNV Vakmensen, FNV Bouwen en Wonen, de Nederlandse vereniging voor Sleufloze Technieken en Toepassingen (NSTT), de Nederlandse Ondernemingsvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA) en Koninklijke OnderhoudNL.

Noot voor de redactie:
Bel voor meer informatie over het A-blad Epoxyproducten met Johan Timmerman, Specialist arbeidsepidemiologie Volandis (tel: 0341 499 299)

Download de gratis TBA-app!