070 33 66 500 info@tbafbouw.nl

Werken in een ruimte met een te hoge luchtvochtigheid? Dit kan grote gevolgen hebben. Denk maar eens aan scheuren in wanden en plafonds. Dit probleem ervoer ook een stukadoorsbedrijf eind 2022. Zij schakelden het TBA in om de schade te onderzoeken en een hersteladvies te geven.

Vochtinwerking

“Toen ik in de woning aankwam zag ik direct rechtlijnige scheuren langs de uitwendige hoeken van de neggekanten van raam- en deuropeningen aan de wandzijden”, vertelt Ed van der Plas, onze deskundige op het gebied van stukadoren. “Door vochtinwerking in deze elementen tijdens productie-, vervoer- en ruwbouwfase waren de houten constructie en gipsvezelbeplating iets opgezwollen. Na deze fases was in de afbouwfase gestukadoord. In de droogfase was krimpgedrag ontstaan in de constructie. Door het krimpen van de wandafwerking vond er een spanningsgedrag plaats bij gestelde hoekbeschermingsprofielen in het stucwerk.”

Scheuren

“De profielen bleven staan maar het stucoppervlak trok zich enkele millimeters terug. Hierdoor waren er scheuren ontstaan. Dit heeft geleid tot schade die moeilijk te herstellen was. De nieuwe profielen moesten namelijk gesteld worden en de hele wandafwerking moest opnieuw overgepleisterd en geschilderd worden.”

Hersteladvies

“Na het schadeonderzoek heb ik een hersteladvies gegeven. Allereerst moest de bestaande geschilderde afwerking op de wand aan weerszijden van de scheurvorming licht afgeschuurd worden. Het is belangrijk om over een breedte tot waar de onvlakheid nog meetbaar is af te schuren. Vervolgens moest het oppervlak stofvrij gemaakt worden en voorzien worden van een kwarts houdende hechtlaag. Na een droging van 12 tot 24 uur moesten deze wanddelen met een hechtgips of dunpleistergips uitgevlakt worden. Hierbij moest het gips zover mogelijk doorgedrukt worden achter het oppervlak van de flens van het hoekbeschermingsprofiel. Na droging moesten de wanddelen met een kunststof stucpasta overgezet en afgepleisterd worden. Eventueel moest de gehele wand met deze pasta dun overgepleisterd worden. Hiertoe moest vooraf het oppervlak van het schilderwerk wel licht opgeruwd en stofvrij gemaakt worden. Tot slot moest het verfsysteem aangebracht worden op basis van een primer en twee gerolde verflagen.”

Wil je meer informatie?

Te hoge luchtvochtigheid kan leiden tot scheuren in wanden en plafonds. Laat de klimatologische omstandigheden door ons monitoren. Zo voorkomt u schade. Bel 070 33 66 500 of mail naar info@tbafbouw.nl voor meer informatie

Download de gratis TBA-app!