070 33 66 500 info@tbafbouw.nl

In 2022 trok een opdrachtgever aan de bel bij Technisch Bureau Afbouw. Hij had een hotel laten bouwen. De vloer in het hotel bestond uit natuurstenen tegels. Bij oplevering van de vloer twijfelde hij aan de stroefheid van de vloer. Hij gaf dit aan bij het vloerenbedrijf, maar die verzekerde hem dat de vloer stroef genoeg was. De opdrachtgever wilde het zekere voor het onzekere nemen en schakelde ons in. Onno de Vries, de vloeren- en natuursteendeskundige van het TBA, was de aangewezen man om een slipweerstandsmeting uit te voeren.

Blijf kritisch

“Uitglijden of slippen, het gebeurt sneller dan je verwacht”, vertelt Onno. “Zeker wanneer de vloer nat is. Dan kan het al gauw gebeuren. Daarom is het goed om altijd kritisch te zijn als je een vloer aanbrengt of laat aanbrengen. Je wilt niet dat iemand uitglijdt en jij verantwoordelijk bent voor de schade. Toen ik aankwam in het hotel zag ik een mooie witte natuurstenen vloer. De vloer was schoon. Om een goede beoordeling te kunnen geven heb ik van meerdere locaties de slipweerstand onder droge en natte omstandigheden gemeten.”

Droog en nat

“Ik voerde de meting uit met een slipweerstandmeter type GMG-200 op basis van NEN 7909:2015. Ondanks dat de vloer niet vies was, zou ik de vloer ook niet gereinigd hebben. Een slipweerstandsmeting moet je altijd uitvoeren onder normale gebruiksomstandigheden. Als eerste deed ik een meting onder droge omstandigheden. Vervolgens heb ik de vloer nat gemaakt. Ik wilde een situatie creëren alsof iemand een glas water had laten vallen.”

Werking

“Hoe werkt de slipweerstandmeter? De meter verplaatst zich op drie meetvoetjes over de vloer doordat de band in het apparaat zichzelf oprolt. Uit de meting komt een wrijvingscoëfficiënt tussen 0,00 en 1,00. Hoe hoger de coëfficiënt, hoe stroever de vloer. Om uiteindelijk een betrouwbare coëfficiënt te krijgen wordt de vloer 5 keer gemeten. De meter bepaalt het gemiddelde van de laatste drie metingen. Volgens tabel 1 uit NEN 7909:2015 zou in deze situatie de vloerafwerking in droge omstandigheden een gemiddelde van tenminste 0,30 moeten scoren. In natte omstandigheden zou dit tenminste 0,40 moeten zijn.”

Meting

“Tijdens de meting bleek dat alle gemiddelden in droge omstandigheden hoger waren dan 0,30. Dit betekende dat de slipweerstand van het vloeroppervlak voldoende was. Check! Helaas was de vloer in natte omstandigheden niet stroef genoeg. Alle gemiddelden waren lager dan 0,40. De opdrachtgever zat goed. Het zelfverzekerde vloerenbedrijf aan de slag om de vloer stroever te maken. Gelukkig was de opdrachtgever oplettend anders…”

Wil je meer weten over onze technische adviezen?

Kijk dan op www.tbafbouw.nl/diensten voor meer informatie. Met de slipweerstandsmeter GMG-200 meten wij ter plekke de stroefheid van jouw vloer. Zo weet je zeker dat de vloer voldoet aan de NEN-norm.

Download de gratis TBA-app!