070 33 66 500 info@tbafbouw.nl

In een woning waren tijdens de renovatie gipskartonplatenplafonds gemonteerd in alle ruimtes. Deze plafonds waren rechtstreeks afgehangen aan de bovenliggende houten vloerconstructie. Enige tijd na oplevering was door de bewoner geconstateerd dat er krakende en piepende geluiden te horen waren in het plafond, zodra men op enkele plaatsen op de verdiepingsvloer liep. Deze geluiden werd als storend ervaren en de bewoner wilde weten waardoor deze geluiden werden veroorzaakt. De bewoner had het TBA verzocht hier onderzoek naar te doen.

Krakende en piepende geluiden
“In de woning waren enkele geluidsklachten geconstateerd”, vertelt Hermen de Hek, onze plafond- en wandexpert. “Ik heb met een endoscoop via de sparingen van de spotjes boven de plafonds gekeken. De plafonds waren, zoals medegedeeld, opgebouwd uit een dubbel metalen frame van 60x27mm profielen. Deze waren met noniushangers star afgehangen aan de bovenliggende houten vloerconstructie. De hoofddragers waren met kruiskoppelingen aan de plaatdragende profielen gekoppeld. Er waren geen bijzonderheden aan de plafondconstructie geconstateerd. Ik zag wel dat er meerdere leidingen, onder andere ter plaatse van de overgang eethoekruimte naar keuken, op het metalen frame van het plafond rustten. Dit waren zowel waterleidingen als elektraleidingen. Dit was op de locatie waar de krakende en piepende geluiden te horen waren, zodra de bewoner op de verdiepingsvloer liep. Deze geluiden waren ook te horen in de entreehal, zodra daarboven op de vloer werd gelopen. Tot slot trof ik geen vervormingen of scheuren aan in de plafonds.”

Bewegend plafond
“Op basis van mijn onderzoek en de mededelingen kon ik concluderen dat de er geen bijzonderheden waren aan de plafonds. De plafonds waren, voor zover zichtbaar was geworden, deugdelijk gemonteerd. De krakende/piepende geluiden werden veroorzaakt door bewegingen van het plafond tijdens belopen van de vloer erboven. Dit was geen onbekend fenomeen. De oorsprong van de geluiden moest worden gezocht in:

1. Leidingen op het metalen plafondframe
2. Speling op de plafondverbindingen

Beiden bewogen langs de metalen profielen en maakten daarbij geluid. Het is in principe geen probleem dat enkele leidingen op het plafond rusten, maar dat wordt het wel als het plafond gaat bewegen. Eigenlijk moesten deze leidingen afgehangen worden aan de houten vloer.”

Vrijdragende metalen plafonds
“De plafonds waren rechtstreeks afgehangen aan de bovenliggende houten vloerconstructie. Elke beweging die de houten vloerconstructie maakte werd doorgegeven aan de eronder hangende plafonds. Het is daarom gebruikelijk dat in deze situaties (renovatie van oude woningen met houten verdiepingsvloeren) vrijdragende metalen plafonds worden gemonteerd. Dit zijn plafonds opgebouwd uit metalen profielen die van de ene zijde van de woonkamer naar de andere worden aangebracht zonder dat deze worden afgehangen aan de bovenliggende vloer. Elke beweging die de vloer genereerd wordt dan niet meer doorgegeven naar het plafond.”

Ingrijpende oplossing
“Een oplossing van het probleem was redelijk ingrijpend. De plafonds moesten worden geopend, leidingen moesten worden afgehangen aan de houten vloer en koppelingen tussen de metalen profielen moesten worden vastgeschroefd. Overigens moest de bewoner er wel rekening mee houden dat normale loopgeluiden altijd hoorbaar zullen zijn. Maar de mate van geluid als gevolg van de uitgevoerde constructie was niet wat de bewoner mocht verwachten van een gerenoveerde woning.”

Wil je meer weten over onze technische adviezen?
Kijk dan op www.tbafbouw.nl/diensten voor meer informatie.

Download de gratis TBA-app!