070 33 66 500 info@tbafbouw.nl

In 2007 was in een woning een cementgebonden dekvloer aangebracht. 15 jaar later had een bedrijf, dat gespecialiseerd is in vloerverwarming, de dekvloer ingefreesd en in de sleuven verwarmingsleidingen aangebracht. Het bedrijf had de verwarmingsleidingen in de sleuven gefixeerd met een cementgebonden egalisatiemateriaal respectievelijk tegellijm. Vervolgens had een vloerenbedrijf een kunststof gietvloer aangebracht. De vloer bestond uit een 5mm egaliserende flexibele onderlaag en een 2-4mm dikke alifatische polyurethaan gietvloer met transparante topcoating. Bij oplevering waren de bewoners niet tevreden. In de vloer waren kleurafwijkingen aanwezig en er was een opbolling ontstaan. Hoog tijd om het Technisch Bureau Afbouw in te schakelen om de vloer te beoordelen.

Verkleuren en opbollen
“Bij de buitendeur was een duidelijke geelverkleuring van het vloeroppervlak zichtbaar”, vertelt Onno de Vries, onze expert op het gebied van vloeren en terrazzo. “Een dergelijke verkleuring wordt normaal gesproken veroorzaakt als de temperatuur van de dekvloer te ver oploopt. Dit kan het geval zijn bij zeer warme leidingen die vaak zonder mantelbuis in de dekvloer zijn opgenomen. Verder zag ik in het oppervlak van de dekvloer een verwarmingsleiding die zich nog boven de oorspronkelijke bovenzijde van de dekvloer bevond. De dekking op de leiding was negatief en ging ten koste van de dikte van de egalisatielaag. Bij de opbolling waren de dekvloer en de aangebrachte vloerafwerking van elkaar losgekomen.“

Te hoge temperaturen
“Het is risicovol om bestaande dekvloeren alsnog te voorzien van vloerverwarming en af te werken, omdat er dan onthechtingen en scheuren kunnen ontstaan in de dekvloer en vloerafwerking , vertelt Onno de Vries, onze vloeren- en terrazzodeskundige. De verkleuring werd veroorzaakt door een bovenmatige opwarming van de dekvloer. Normaal gesproken mogen leidingen in een dekvloer geen water doorvoeren dat warmer is dan 40°C. In dit geval was het water zelfs warmer. Zulke verkleuring ontstaan gebruikelijk pas bij ongeveer 70°C. Het realiseren van een grotere leidingdekking zal leiden tot een verkleuring die minder ernstig en uitgebreid is.”

Onvoldoende bovendekking
“Volgens de regelgeving voor dekvloeren (NEN 2741, NEN 2742, CUR-aanbeveling 107) moet een bovendekking ten minste 25mm zijn. De bovendekking was in dit geval maximaal 12mm. De bestaande dekvloer was maximaal 4mm en de aangebrachte vloerafwerking 6-8mm. Materiaal met een hogere treksterkte heeft een mindere dekking nodig. Maar het is lastig om uit te rekenen hoeveel de dekking dan moet zijn. De dekking van deze vloeropbouw was waarschijnlijk onvoldoende. Zeker op de punten waar de leidingen boven de dekvloer uitstaken. Door het inschakelen van de verwarming zetten de lagen uit. Vervorming kon niet vrij optreden door de hechtende en voegloze uitvoering van deze lagen. Het gevolg was opbollen. Uiteindelijk kwamen de dekvloer en aangebrachte vloerafwerking van elkaar los.”

Advies
“Herstel was zeker mogelijk. Als eerste moest de gietvloer op de begane grond verwijderd worden en de dekvloer ontdaan worden van slecht hechtende delen en stof. Vervolgens moest een hechtprimer worden aangebracht en een minerale egalisatielaag met een dikte van minimaal 5mm. Om voldoende leidingdekking te realiseren raadde ik een laagdikte van 10-15mm aan. Tot slot moest een epoxy primer worden aangebracht en dezelfde kunststof gietvloer met de bijbehorende topcoating.”

Dekvloeren met ingefreesde vloerverwarming afwerken: goed idee of toch niet?
Bovenstaande case is een voorbeeld van de problemen die onze technisch adviseurs tegenkomen. Om je te informeren over de mogelijke risico’s in je werk ontwikkelen wij kennispapers. In juli 2023 hebben we de kennispaper Dekvloeren met ingefreesde vloerverwarming afwerken: goed idee of toch niet? gepubliceerd. Ga naar www.tbafbouw.nl/kennispapers om te kennispaper te bekijken.

Wil je meer weten over onze technische adviezen?
Kijk dan op www.tbafbouw.nl/diensten voor meer informatie.

Download de gratis TBA-app!