070 33 66 500 info@tbafbouw.nl

Het kan voorkomen dat je als opdrachtgever of consument niet tevreden bent met het eindresultaat. Helaas kom je niet tot een aanvaardbare oplossing met de tegenpartij. In dat geval is er behoefte het geschil aan een onafhankelijke en deskundige instantie voor te leggen: Technisch Bureau Afbouw. Eind 2022 moest Onno de Vries, de natuursteenexpert van het TBA, de natuurstenen tegels in een badkamer beoordelen.

Scheuren en kleurverschillen
“De tegels waren gescheurd, beschadigd en hadden kleurverschillen”, vertelt Onno. “De aanvrager van het onderzoek gaf aan dat de randen van de tegels al waren afgebroken voordat de tegels gelegd waren. Tijdens het aanbrengen waren er ook tegels gebroken. Spijtig genoeg waren de tegels niet op voorraad, waardoor ze opnieuw besteld moesten worden. Het gevolg was dat de bestelde tegels een andere kleur hadden dan de tegels die er al lagen.”

Gevoelige natuursteen
“De tegels waren van een relatief zachte natuursteen die was ontstaan door sedimentatie en daardoor gevoelig is voor randbreuk. De kans op afbreken was groter, omdat de randen zonder randprofielen waren uitgevoerd. Zo zag ik dat de randen van de achterwand van het blad waren afgebroken. Verder had het podium van het bad een fijne scheurlijn en had de vloer van het toilet strepen in het oppervlak. De strepen waren ontstaan door het lostrekken van de tape die erop zat. De tape trok het meest fijnkorrelige materiaal van het oppervlak mee.”

Hersteladvies
“De scheur in het podium van het bad moest hersteld worden. De aannemer kon de scheur hand matig repareren of de plaat in zijn geheel vervangen. De laatste optie was erg ingrijpend. De kans was vrij groot dat er nieuwe schade zou kunnen ontstaan. Voor de achterwand van blad was gekozen voor een profielloze aansluiting van het tegelwerk. Door het brosse karakter van deze natuursteensoort was er een risico op randbreukjes, ook wel aan te merken als ‘wear and tear’. Deze beschadigingen zouden ook in de toekomst kunnen voorkomen. Dit was geen gebrek maar een nadelige eigenschap van deze natuursteensoort. Verder moest de vloer in het toilet opnieuw geschuurd en teruggebracht worden in de nu aanwezige schuurgrofte. Het kleurverschil in de vloer achter de badwand en in de douche was erg groot. Vanzelfsprekend zal in natuursteen een tolerantie in kleur altijd mogelijk zijn. Maar hier was de kleur duidelijk afwijkend. Overwogen zou kunnen worden om de tegels dan ‘gemêleerd’ te plaatsen of de gehele partij opnieuw uit één batch aan te voeren.”

Bindend advies
Door het Technisch Bureau Afbouw in te inschakelen kan een voor alle partijen aanvaardbare oplossing worden bereikt zonder dat het tot een langdurige en kostbare procedure hoeft te komen. Onze deskundige levert een bijdrage aan een oplossing door het uitbrengen van een bindend advies. De uitspraak van onze deskundige is bindend voor beide partijen.

Wil je meer weten over onze technische adviezen?
Kijk dan op www.tbafbouw.nl/diensten voor meer informatie.

Download de gratis TBA-app!