070 33 66 500 info@tbafbouw.nl

In 2018 heeft een aannemer een vrijstaande woning gebouwd. 1,5 jaar na de oplevering van de woning was er schade ontstaan aan de toplaag van de gestukadoorde plint. De boosdoener: vocht en zout. Ondanks de herstelwerkzaamheden was er 2 jaar later toch weer vergelijkbare schade zichtbaar. Het stukadoorsbedrijf, die het werk op de plint had uitgevoerd, had het Technisch Bureau Afbouw verzocht om de oorzaak van de schade te onderzoeken.

Vochtige plekken en losgedrukt stucwerk

“Toen ik ter plaatse was, heb ik de gevels grondig onderzocht’, vertelt Pascal Hagen, specialist op het gebied van stucwerk. “De gevels van de woning waren vanaf de plint opgetrokken uit baksteenschoonmetselwerk. De 40 cm hoge plint was voorzien van een stucsysteem. Aan het oppervlak van de gestukadoorde plint trof ik het volgende aan:

– licht en donkere plekken (door ongelijkmatige verharding en droging van de stuclagen);
– donkere en vochtige plekken;
– opbollende en losgedrukte delen stucwerk;
– stijghoogte van vocht en zouten met losdrukken van de toplaag (dit in een golvende lijn);
– kristallisatie van zout ter plaatse van de losgedrukte delen stucwerk;
– uittreding van zout als zijnde witte plekken en;
– zoutuittreding op de voegen van het baksteenschoonmetselwerk.”

Overmatige vochtbelasting

“Na mijn onderzoek kon ik niet anders concluderen dan dat de schade was ontstaan door overmatige vochtbelasting. Het vocht dat omhoog was gestegen was aan het oppervlak van de plint verdampt. Door de verdamping was het zout in het water gekristalliseerd en groter geworden. Hierdoor oefende het zout druk uit op de stuclagen die waren aangetast. Voor het stucwerk was op advies van een fabrikant een mortel gebruikt die geschikt zou zijn voor vocht en zout belaste ondergronden. Ondanks dit advies was er toch schade ontstaan door vocht- en zoutbelasting. Hierdoor kon ik stellen dat het advies onjuist was geweest door onvoldoende vooronderzoek. Of dat het product toch niet geschikt was. Verder was de plint opgebouwd uit een raaplaag en twee extra afwerklagen. Met name de laatste lagen leidden gezamenlijk tot een min of meer dampremmend effect. Het gevolg was dat deze lagen door de vocht- en zoutbelasting waren losgedrukt.”

Hersteladvies

“Herstel was heel goed mogelijk:
– vervangen van het stucwerk op de plint en onder het maaiveld;
– afbikken van de stuclaag tot op de gezonde baksteenondergrond;
– door stralen tot op de bakstenen de laatste restanten van de oorspronkelijke raaplaag verwijderen (fragmenten van oude lagen konden de hechting en/of technische kwaliteit van het nieuwe stucwerk namelijk verstoren);
– verwijderen van stof;
– het metselwerk voldoende droogmaken en;
– aanbrengen van een nieuw stucsysteem.”

Wil je meer weten over onze technische adviezen?

Vocht- en zoutbelasting kunnen leiden tot schade.Laat ons uw werk tussentijds controleren. Zo voorkomt u schade en bespaart u een hoop geld. Bel 070 33 66 500 of mail naar info@tbafbouw.nl voor meer informatie.

Download de gratis TBA-app!