070 33 66 500 info@tbafbouw.nl

In opdracht van een bouwbedrijf had een vloerenbedrijf een ca. 60mm monolithisch afgewerkte betonvloer aangebracht in de nieuwbouw (uitbreiding) van een hogeschool. De ondergrond van de vloer bestond uit een staalconstructie met daarop vloerplaten (prefab betonnen kanaalplaten) en een ca. 70mm dikke betonnen gewapende druklaag. Na verloop van tijd was de monolithisch afgewerkte betonvloer scheurvorming gaan vertonen en was op sommige plekken onthecht van de ondergelegen draagvloer. Het vloerenbedrijf wilde de oorzaak weten van de schade en schakelde Technisch Bureau Afbouw in.

Scheurvorming en onthechting

“De monolithisch afgewerkte betonvloer lag op de eerste en tweede etage van de nieuwbouw en vertoonde een aanzienlijk aantal, min of meer rechtlijnige, scheuren”, vertelt René Rieborn, onze vloerenexpert. “De scheuren ontsprongen vanuit de pilaren van de staalconstructie van de kas en hadden een beperkte scheurwijdte van maximaal 0,5mm. Op een paar plekken zag ik dat de scheurwijdte door het afboeren van de scheurranden wat toenam. Verder hoorde ik holle klanken, doordat ik het vloeroppervlak beklopte met een hamer. Dit betekende dat de 60mm dikke monolithische betonvloer voor een aanzienlijk deel was onthecht van de ondergelegen betonnen druklaag.”

Zetting/doorbuiging van de vloerelementen

“Een mogelijke verklaring voor de rechtlijnige scheuren was de zetting/doorbuiging van de betonnen prefab vloerelementen. Deze prefab betonnen vloerelementen worden op de bouw geleverd met een bepaalde ‘toog’. Dit betreft een lichte verhoging in het midden van de betonnen vloerelement die ter compensatie is van het doorbuigen van de constructie bij plaatsing op de bouwlocatie. Deze doorbuiging treedt op als het vloerelement wordt geplaatst en daardoor belast wordt met het gewicht (het element zelf, de betonvloer, wanden en bouwmaterialen). Hierdoor treedt het zogenaamde ‘kruip’ (zetting) op wat op de naden van deze vloerelementen en bij de oplegging tot scheurvorming kon hebben geleid in de aangebrachte betonnen vloerafwerking. Doordat de toog in de kanaalplaten iets afneemt, ontstaat er niet alleen een spanning in de dekvloer op de naden van deze platen.

Ook in het midden van deze kanaalplaten kan er een spanning ontstaan in de betonvloer door het afnemen van de toog met scheurvorming dwars op de plaatnaden tot gevolg. Zoals hierboven beschreven ontstaat er in een betonnen systeemvloer die belast wordt spanning en vervorming (kruip/ zetting). Deze nemen toe naarmate de belasting toeneemt maar zal bij gelijkblijvende belasting geleidelijk afnemen. Dit wordt relaxatie genoemd.”

Bewegende stalenconstructie

“Een andere mogelijkheid was dat de stalenconstructie door windbelasting en/of wisseling in temperatuur een zekere ‘beweging’ had. Deze beweging kon de betonvloer niet aan met scheurvorming als gevolg (ontladen van de spanning). Mocht dit de oorzaak zijn dan was er sprake van een niet volledig vormvaste (stalen)constructie. De constructeur kon hier meer duidelijkheid over geven.”

Schuifspanning

“De onthechting was opgetreden, doordat de schuifspanning op het hechtvlak hoger was dan de hechtsterkte van de aangebrachte betonvloer. Het verkrijgen van een goede hechting tijdens het aanbrengen van de betonvloer werd bemoeilijkt door de aanwezige stalen wapening en aanwezige leidingen. De aanwezige onthechting zou over het algemeen de gebruikswaarde van de betonvloer niet verminderen en zou wanneer de betonvloer op de draagconstructie rust zelden tot problemen leiden. Zou er tussen de draagvloer en aangebrachte monolithisch afgewerkte betonvloer een (gebruikelijke) folie zijn aangebracht dan was deze in z’n geheel niet hechtend geweest.”

Hersteladvies scheuren

“Om de schade te herstellen, waren er enkele belangrijke stappen die genomen konden worden:

• Scheuren aan één zijde schuin aanzagen onder een hoek van 45°, 15mm breed en diep teneinde een gietgeultje te realiseren.
• De scheurlijn van stof ontdoen door deze goed uit te zuigen.
• De scheurlijn drukloos met epoxy afgieten. De epoxy kiezen in een zodanig lage viscositeit dat deze in de scheur wegzakt.
• Na de potlife (normaliter ca. 30 min.) de behandeling herhalen en dit zo vaak doen tot er geen sprake meer is van wegzakkend materiaal.
• Mocht de epoxy hars blijven weglopen in de scheur dan kan deze wat worden ingedikt.
• Het gietgeultje tot bovenzijde vloerveld uitvullen, zodat er weer een vlakke ondervloer is gecreëerd.

Sterk scheurherstel

“Wanneer de scheuren volgens bovenstaand advies worden hersteld wordt er een scheurherstel gemaakt dat sterker is dan het omringende vloerveld. Als er geen beweging meer aanwezig is in de onderliggende betonnen (kanaalplaten) vloerelementen en stalen constructie, is de kans dat de scheur terugkomt nihil. Om bovenstaand scheurherstel aan het zicht te ontnemen moet er een vloerafwerking op de monolithisch afgewerkte betonvloer worden aangebracht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een epoxy vloercoating of een epoxy/polyurethaan gietvloer.”

Wil je meer weten over onze technische adviezen?

Kijk dan op www.tbafbouw.nl/diensten voor meer informatie.

Download de gratis TBA-app!