070 33 66 500 info@tbafbouw.nl

Er was schade ontstaan aan de kunststof gietvloeren in de kleedkamers en doucheruimten van een schoolgebouw. Ondanks eerdere herstelpogingen bleef het probleem van ader- en scheurvorming bestaan. Het vloerenbedrijf wilde weten wat de oorzaak van de schade was en vroeg om een evaluatie van mogelijke herstelwerkzaamheden om herhaling te voorkomen. Het Technisch Bureau Afbouw was ingeschakeld voor een grondige beoordeling.

De constructie van gietvloeren

“De vloeren bestonden voornamelijk uit polyurethaan en waren aangebracht op verschillende soorten dekvloeren, waaronder een calciumsulfaatgebonden gietdekvloer in gangen en kleedkamers, en een cementgebonden dekvloer in doucheruimten”, vertelt Onno de Vries, onze vloerenexpert.

“Na acht jaar waren er herhaaldelijk scheurtjes in de gietvloeren van kleedkamers en doucheruimten opgetreden, met aanvankelijk kleine adertjes en later langgerekte scheurlijnen. Opmerkelijk was dat de onderliggende dekvloeren geen scheuren leken te vertonen. Zelfs na herstel ontstonden er opnieuw scheuren in de nieuwe vloeren.”

Microscopisch onderzoek

“Het oppervlak van zowel de kleedkamers als de doucheruimten vertoonde een patroon van willekeurig verlopende fijne aders, vergelijkbaar met craquelé in cementgebonden dekvloeren en betonvloeren. Deze aders waren in sommige gevallen veranderd in scheurlijnen, maar opvallend genoeg kwamen deze scheuren alleen voor in de kunststof gietvloeren, niet in de onderliggende dekvloer. Opmerkelijk was ook dat de kunststof gietvloer langs de scheuren nog steeds hechtte aan de dekvloer.”

“Microscopisch onderzoek wees uit dat de onderliggende dekvloer een onaangetaste primerlaag had. Dit gold ook voor de doucheruimten, waar ondanks een aanzienlijke opening in de gietvloer geen vochtschade waarneembaar was, en het oppervlak van de dekvloer duidelijk vochtdicht was.”

Oorzaken uitsluiten

“De aangetroffen schade aan kunststof gietvloeren in kleedkamers was uitzonderlijk en kwam zelden voor. Om de oorzaak te achterhalen, had ik verschillende mogelijke oorzaken uitgesloten: problemen met de gietvloermaterialen van een gerenommeerde leverancier, productiefouten in een specifieke productiebatch en het zich voordoen van het probleem in zowel epoxy- als polyurethaan gietvloeren van kleedkamers. Mijn conclusie was dat de oorzaak van het schademechanisme te wijten was aan specifieke omstandigheden die zich met name in de kleedkamers voordeed.”

Insnoeringen en aders

“Mijn vermoeden was dat de vloerverwarming een rol speelde in het schadebeeld. Ik had de instellingen van het verwarmingssysteem gecontroleerd, waarbij de aanvoertemperatuur varieerde afhankelijk van de buitentemperatuur. Tijdens mijn inspectie was de aanvoertemperatuur in lijn met de instellingen. Het probleem ontstond wanneer de luchttemperatuur 19,5°C bereikte, maar de dekvloer warmer bleef door de trage afkoeling.”

“De kunststof gietvloer kromp sneller dan de dekvloer door verschillende uitzettingscoëfficiënten en het sneller afkoelen aan het oppervlak. Dit leidde tot insnoeringen die zichtbaar werden in de vorm van aders.Bovenkant formulier Bij overschrijding van de treksterkte/elasticiteit van het materiaal konden de aders leiden tot scheuren. De dekvloer vertoonde dit scheurbeeld niet. Dit kwam waarschijnlijk vanwege de trage afkoeling en de voldoende hechting aan de constructievloer.”

Hersteladvies

“Herstel van de beschreven schade aan de gietvloer leek alleen zinvol als de maximale watertemperatuur in de vloerverwarming werd verlaagd. De huidige instelling van 50°C was normatief te hoog. Een maximum van 35°C zou voldoende moeten zijn. Het herstelproces omvatte het bescheiden instellen van de temperatuur in de kleedkamers en vervolgens volledige verwijdering van de aangetaste gietvloer tot aan de primerlaag, gevolgd door volledige herapplicatie. Alternatieve producten of tussenlagen leken hier niet noodzakelijk, omdat er geen scheuren onder de gietvloer waren ontstaan. Wil je meer weten over onze technische adviezen? Kijk dan op www.tbafbouw.nl/diensten voor meer informatie.”

Download de gratis TBA-app!