070 33 66 500 info@tbafbouw.nl

In 2019 werd een natuurstenen tegelvloer gelegd in een nieuw gebouwde woning. Deze keuze voor natuursteen was niet alleen vanwege de esthetische waarde, maar ook vanwege de duurzaamheid en de vermeende lange levensduur. Echter, in de warme zomernacht van 2020, werd de rust in de woning verstoord door een plotselinge, harde knal. Dit onverwachte geluid bleek het gevolg van een deel van de tegelvloer dat loskwam van de ondergrond. Een soortgelijk voorval vond een jaar later opnieuw plaats. Dit leidde tot grote bezorgdheid bij de bewoners. Zij namen contact op met het Technisch Bureau Afbouw om de schade grondig te beoordelen en een hersteladvies te krijgen. Onno de Vries, onze natuursteenexpert, werd ingeschakeld om de oorzaak van dit mysterieuze fenomeen te onderzoeken.

Vloeranalyse

“De constructievloer onder de natuursteen was een ribcassettevloer, bedekt met een 80 mm dikke, cementgebonden dekvloer”, vertelt Onno. “Deze was hechtend aangebracht en uitgerust met een LTV-vloerverwarmingssysteem dat werd gevoed door een grondwarmtepomp. Dit moderne systeem zorgde voor zowel verwarming als koeling, wat als een voordeel werd beschouwd in de regulatie van de temperatuur in huis. Bij de oorspronkelijke installatie van de vloer waren geen zichtbare gebreken, zoals scheuren in de dekvloer, waargenomen. De tegels waren aan de onderzijde ingelijmd en zorgvuldig in de lijmlaag geplaatst. Dit leek in eerste instantie een stevige en betrouwbare installatie te garanderen.”

Injectie

“In 2022 namen de bewoners het initiatief om een experimentele reparatiemethode te proberen. Ze voerden een injectie uit op de onthechte tegels om deze weer aan de ondergrond te verbinden. Dit leek aanvankelijk succesvol: het herstelde deel van de tegelvloer bleef hechten aan de ondergrond. Uit deze ingreep bleek dat de onthechting zich vlak onder de tegels bevond. Dit wees op een relatief oppervlakkig probleem.”

Drukspanning

“Tijdens mijn inspectie in de woning merkte ik op dat een significant deel van de tegelvloer een hol geluid produceerde wanneer ik erop tikte. Dit duidde op een verdere onthechting tussen de tegel en de dekvloer. In het bijzonder in de gang, dichtbij een concentratie van leidingen van de vloerverwarming, trof ik een groot los oppervlak aan. Bij de trap ontdekte ik een afgesprongen stukje van een natuursteentegel. Dit suggereerde dat er een drukspanning was aan de bovenkant van de tegelvloer. Deze observaties, samen met de scheuren en loskomende voegen tussen de tegels, wezen op een structureel probleem.”

Onthechting

“Mijn conclusie was dat de oorzaak van de knal tijdens de zomernacht waarschijnlijk te wijten was aan thermische spanningen. Overdag werd de tegelvloer opgewarmd door zonlicht en de hoge luchttemperatuur, terwijl de vloer ’s avonds en ’s nachts afkoelde. Deze afkoeling werd versterkt door de koudeonttrekking van de grondwarmtepomp. Doordat de tegelvloer langzamer afkoelde dan de dekvloer, ontstond er een verschil in krimp. Dit leidde tot drukspanning in de tegelvloer. Deze spanning vertaalde zich in schuifspanning in het hechtvlak tussen de tegel en de dekvloer. Dit resulteerde in trekspanning in de lijmlaag. De kracht van deze spanning overtrof de treksterkte van de lijm. Het gevolg was onthechting.”

Aanbevelingen voor herstel

“Voor het herstel van de vloer adviseerde ik om de losse delen te injecteren. Dit leek me het meest effectief en verstandig. Daarna moesten de beschadigde voegen van de tegels opnieuw worden gevoegd. Om kleurverschillen te voorkomen, werd ook overwogen om een groter oppervlak opnieuw te voegen. Dit hersteladvies was cruciaal, omdat zonder aanpassingen aan het oorspronkelijke ontwerp, dezelfde problemen zich konden herhalen. Zelfs het gebruik van een enigszins elastische S2-lijm zou slechts beperkt effectief zijn in het opvangen en afleiden van de optredende krachten.”

Contactinformatie

Voor meer informatie over de diensten van TBA of voor hulp bij schade en het achterhalen van de oorzaak, kunt u terecht op www.tbafbouw.nl/diensten. Of neem contact op via telefoonnummer 070 33 66 500 of via e-mail op info@tbafbouw.nl. TBA staat klaar om u te helpen met deskundig advies en oplossingen.

Download de gratis TBA-app!