070 33 66 500 info@tbafbouw.nl

Werknemers die minder willen werken of eerder willen stoppen met werken vóór de AOW-leeftijd, kunnen de hulp van Comminz inschakelen. Als partner van Nibud biedt Comminz ondersteuning bij het berekenen van de impact hiervan op hun financiële situatie. Het persoonlijk financiële consult is een belangrijk onderdeel van zowel de 80/90/100-regeling als de zware beroepenregeling binnen de cao Afbouw.

Impact op het inkomen

De inkomenssituatie van werknemers kan veranderen door gebruik te maken van de 80/90/100-regeling en de zware beroepenregeling. Een voorbeeld hiervan is Johan van Diepen, een 65-jarige plafond- en wandmonteur die last kreeg van schouderklachten en niet langer kon werken. Hij overwoog gebruik te maken van de zware beroepenregeling, maar wilde eerst onderzoeken of dit financieel haalbaar was.

Financieel advies

“Om te bepalen of dit financieel haalbaar was, heb ik me aangemeld voor een persoonlijk financieel adviesgesprek,” deelde Johan enthousiast. “Na mijn aanmelding kreeg ik bericht dat ik was ingepland voor een individueel traject. Tijdens dit traject kreeg ik uitleg en persoonlijk financieel inzicht van een consultant van financieel communicatiebureau Comminz. Het gesprek resulteerde in een rapport met diverse mogelijkheden, waarbij rekening werd gehouden met mijn inkomen, het pensioen van mijn partner en andere persoonlijke financiële aspecten zoals hypotheek, spaarvermogen en lijfrentes. Na het gesprek met Comminz kon ik zelf een goede inschatting maken van mijn toekomstige financiële mogelijkheden.”

Vragen

Voor meer details over Comminz kun je terecht op www.mijnafbouw.nl/comminz. Je kunt ook jouw werknemer doorverwijzen naar deze website voor verdere informatie.

Download de gratis TBA-app!