070 33 66 500 info@tbafbouw.nl

In 2020 had een woning een volledige renovatie ondergaan. Naast het bestaande gebouw was er een nieuw gedeelte aangebouwd. Zowel op de bestaande als nieuwe gevels was een gevelisolatie- en stucsysteem aangebracht. De gevelisolatie bevatte een grondmortelweefsellaag. Daarbovenop was een natuurstenen plint van ongeveer 40 cm hoog aangebracht, terwijl de bovenliggende gevels waren afgewerkt met een pleisterlaag.

De bewoners hadden het aanbrengen van dit gevelisolatie- en stucsysteem uitbesteed aan een gevelisolatiebedrijf. Niet lang na deze werkzaamheden werden de eerste blazen geconstateerd, die in omvang en ernst toenamen in de loop der tijd. Hierop hadden de bewoners het Technisch Bureau Afbouw benaderd voor een schadediagnose en advies voor herstel.

Waarnemingen

“De woning was een vrijstaande woning met gevels die waren afgewerkt met schuurwerk en vervolgens waren voorzien van een muurverfsysteem” vertel Pascal Hagen, onze stukadoorsexpert. “De plint, ongeveer 40 cm hoog, was gemaakt van natuursteen of een vergelijkbaar materiaal. Om de gevels heen was een landschapsontwerp aangelegd, inclusief grindbedden, bestrating, beplanting en gras. Helaas was er op verschillende plaatsen, met name boven de natuursteen plint, blaasvorming opgetreden in het muurverfsysteem.”

Vochtmetingen

“Met een Hydromette compact B had ik op verschillende hoogtes vochtmetingen uitgevoerd, waarbij non-destructieve (indicatieve) metingen waren verricht. Op een hoogte van ongeveer 1.50 meter boven het maaiveld werden waarden van 22 gemeten, terwijl direct boven het niveau van de plint waarden van 94 werden vastgesteld.

Zoutanalyse

“Daarnaast had ik een indicatief onderzoek uitgevoerd naar de zoutbelasting door monstermateriaal te nemen op de locatie van de blaasvorming. Voor de zoutenanalyse waren indicatorstrookjes gebruikt voor chloride, sulfaat en nitraat. Uit de analyse bleek dat er geen sprake is van chloride en nitraat, maar wel van sulfaat (met een concentratie van meer dan 1200 mg/l).”

Resultaten vochtmetingen

“De vochtmetingen leverden de volgende resultaten op:

  • Een vochtwaarde van 22, wat overeenkwam met een indicatief vochtpercentage van circa 1,5 tot 2,5 gewichtsprocent. Deze meting werd uitgevoerd op ongeveer 1.50 meter boven het maaiveld en kon worden beschouwd als droog.
  • Een vochtwaarde van 94, wat overeenkwam met een indicatief vochtpercentage van circa 7,0 gewichtsprocent. Deze meting werd direct boven het niveau van de plint uitgevoerd en kon worden beschouwd als relatief vochtig.

De locatie van deze metingen aan het oppervlak suggereerde dat het vochtpercentage dieper in het systeem (vooral op het niveau van het maaiveld en de plint) waarschijnlijk nog hoger was, gezien verdamping voornamelijk aan het oppervlak plaatsvond. De lagere waarden op hogere niveaus suggereerden dat de vochtbron(nen) vrijwel zeker net boven en onder het niveau van het maaiveld liggen. De gemeten vochtpercentages konden variëren afhankelijk van het seizoen en de weersomstandigheden op dat moment.”

Resultaten zoutenanalyse

“De zoutenanalyse resulteerde in de volgende bevindingen:

  • Er werd geen aanwezigheid van chloride en nitraat gedetecteerd, wat betekende dat deze stoffen ter plaatse niet meetbaar waren met behulp van de indicatorstrookjes.
  • Er werd echter wel sulfaat gedetecteerd, met een concentratie van ongeveer 1200 mg/l. Dit niveau kon worden beschouwd als redelijk hoog.”

Conclusie

“Op basis van de locaties waar de schade zich voordeed, de gemeten vochtwaarden en de resultaten van de zoutenanalyse concludeerde ik dat de blaasvorming aan het gesausde stukadoorswerk veroorzaakt werd door een combinatie van vocht- en zoutbelasting. De exacte oorzaak van deze schade was echter nog niet precies bekend en zou mogelijk te wijten kunnen zijn aan diverse factoren of een combinatie daarvan. Daarom was uitgebreid aanvullend onderzoek noodzakelijk. Bijzonder opmerkelijk in dit geval was de aanwezigheid van zoutbelasting in combinatie met een thermisch gevelisolatiesysteem.”

Voor een overzicht van onze diensten kun je terecht op www.tbafbouw.nl/diensten.

Download de gratis TBA-app!