070 33 66 500 info@tbafbouw.nl

Een vloerenbedrijf had een nieuwbouwwoning voorzien van een ca. 90 mm dikke gevlinderde woonbetonvloer. De bewoner van de woning had opgemerkt dat de woonbetonvloer na het gebruik van de douchehoek op de 1e etage een tikkend geluid maakte. Dit geluid weerkaatste door de gehele woning. De bewoner ervoer dit als onaangenaam en storend. De bewoner had het TBA ingeschakeld voor een onafhankelijk onderzoek naar de oorzaak van het tikkende geluid.

Vloeropbouw

“Op de betonnen draagvloer (constructievloer) was een reflectiefolie aangebracht,” vertelt onze vloerenexpert René Rieborn. “Op de folie waren bindnetten aangebracht waarop de vloerverwarmingsleiding was verknoopt. Vervolgens was er wapening (Ø 6mm, 100×100) boven de vloerverwarmingsleiding aangebracht. Hierop was de woonbetonvloer aangebracht. De totale vloeroppervlak was 138m². De bovengenoemde vloeropbouw was in de gehele woning, zowel op de begane grond als op de 1e etage, toegepast. Alleen in de inloopdouche van de badkamer op de 1e etage was de betonvloer later door de aannemer aangebracht. Dit specifieke vloergedeelte, dat ongeveer 1,7 m² besloeg, moest worden voorzien van afschot en een draingoot. De betonvloer in de inloopdouche had een laagdikte variërend van 90 tot 80 mm (vanwege het afschot) en was tevens uitgerust met vloerverwarming en wapening (Ø 6 mm, 100×100).”

Inspectie

“De betonvloer in de inloopdouche was onder afschot gelegd en op het laagste punt was een draingoot geïnstalleerd. Zowel de bewoner als het vloerenbedrijf bevestigden dat er naast de vloerverwarming geen andere (water)leidingen in de vloer waren aangebracht; zowel de warmwater- als koudwaterleidingen waren in de muur ingebouwd. Toen de warmwaterkraan in de inloopdouche werd geopend, nam ik op dat moment geen tikkend geluid waar. Met behulp van een infrarood (warmte)camera kon ik vaststellen dat de aanvoerleidingen voor zowel warm als koud water in de wand waren geplaatst. Pas bij het betreden van de betonvloer in de inloopdouche hoorde ik een tikkend geluid. Vooral als ik van links naar rechts bewoog.”

Mogelijke oorzaken

“Het waargenomen tikkende geluid in de betonvloer van de inloopdouche leek veroorzaakt te worden door een zeer kleine beweging in de vloer, met mogelijke oorzaken die samenhingen met thermische belasting. Het tikkende geluid kon optreden wanneer de betonvloer onder lichaamsgewicht werd belast. Een andere mogelijkheid was dat het geluid ontstond wanneer de betonvloer langdurig thermisch werd belast, zoals bij het gebruik van warm water tijdens het douchen of de vloerverwarming, waardoor de vloer mogelijk uitzette. De aanwezige sterke stalen wapening in de betonvloer kon ook uitzetten onder invloed van thermische belasting. Dit kon het tikkende geluid veroorzaken.”

Schotelen

Deze kleine beweging in de betonvloer leek te worden verklaard door het fenomeen van “schotelen” of “opkrullen” tijdens het uitharden. Schotelen is een bekend verschijnsel dat voorkomt bij matig hechtende dekvloeren. In dit geval bemoeilijkte de goede hechting van de betonnen dekvloer aan de onderliggende constructievloer in de inloopdouche door de aanwezigheid van bindnetten, waarop vloerverwarmingsleidingen waren aangebracht en daaroverheen een wapeningsnet. Bovendien was er een lange draingoot toegevoegd en de betonvloer was onder afschot gelegd. Dit resulteerde in verschillende diktes. Schotelen wordt veroorzaakt door ongelijkmatige droging en krimp van de vloer. De bovenzijde van de betonvloer droogde sneller en kromp meer dan de onderzijde. Dit leidde tot holstand (schotelen/opkrullen), vooral aan de randen van de vloer.”

Hersteladvies

“Om het mogelijk schotelen van de betonvloer in de inloopdouche te corrigeren en het tikgeluid waarschijnlijk op te lossen, stelde ik voor om op enkele plaatsen langs de randen van de vloer (vloerafwerking) gaten te boren met een diameter van 6 tot 8 mm tot op de onderliggende constructievloer. In deze geboorde gaten kon vervolgens voorzichtig en zonder druk een dunne epoxy bouwhars werden geïnjecteerd. Er diende voorzichtig te worden gewerkt om de aanwezige vloerverwarmingsleidingen in de betonvloer niet te beschadigen. Na volledige uitharding van deze epoxyhars zal de beweging van de betonvloer als gevolg van schotelen hoogstwaarschijnlijk niet meer mogelijk zijn. De kans was groot dat het tikgeluid van de vloer was verholpen.”

Voor een overzicht van onze diensten kun je terecht op www.tbafbouw.nl/diensten.

Download de gratis TBA-app!