070 33 66 500 info@tbafbouw.nl

In 2022 werd een entreehal en toilet voorzien van een terrazzovloer met een totaaloppervlak van 7,5m². Het terrazzobedrijf bracht een cementgebonden tussenlaag aan, voorzien van vloerverwarming en wapening, gevolgd door een terrazzo toplaag. Deze toplaag bestond uit een zwarte band en licht, multicolor fond, zonder mozaiekbanden maar met hoeklijnen als eind- en tussenprofiel. Na oplevering waren de bewoners ontevreden over de vlakheid, scheurvorming, en glans van de vloer. Het TBA werd ingeschakeld om de vloer te beoordelen omdat de bewoners en het terrazzobedrijf er niet uitkwamen.

Waarnemingen van de ‘gebreken’

“De vloerafwerking in de woning was gemaakt van terrazzo en vertoonde een gelijkmatige kleurschakering,” vertelt Onno de Vries, onze deskundige op het gebied van terrazzo. “Het viel me op dat de trap en wanden niet volledig parallel liepen. Hoewel de breedte van het vloeroppervlak in de gang gelijkmatig was, met een zeer beperkte tolerantie van ongeveer 1 mm, waren de banden aan weerszijden van het oppervlak naast de trap respectievelijk 12 en 14 cm breed. Aan beide zijden was slechts een plint van vergelijkbare dikte aangebracht. Dit verschil in breedte viel niet direct op. Bij nader onderzoek van het bandwerk onder strijklicht werden inderdaad zeer fijne krimpscheurtjes waargenomen. In het toilet varieerde de breedte van de banden aanzienlijk. De band tegenover het toilet liep niet parallel aan het tegelwerk dat voor de plint was geplaatst. Over een lengte van ongeveer 50 cm vertoonde de band een scheefheid van ongeveer 1 cm.”

Onvlakheden in de terrazzovloer

“De terrazzovloer vertoonde vooral in de gang onvlakheden. Naar de voordeur toe liep de terrazzovloer duidelijk op naar het eindprofiel dat langs de deurmat was geplaatst. Gemeten vanaf de trap was er, als gevolg van een optredend randeffect, een opening van 6 mm onder de rei van 1 meter binnen 50 cm vanaf de trapvoet. In het midden van het vloerveld kwamen openingen onder de rei voor variërend tussen 2-4 mm. De glansgraad van de terrazzovloerafwerking was in de woningbouw gerealiseerd.”

Vervangen van de toplaag

“Het oppervlak van de terrazzovloer in de gang vertoonde aanzienlijke onvlakheden. Dit viel vooral op omdat de bewoners overwogen zowel de tussenlaag (van aanzienlijke dikte) als de toplaag opnieuw te laten aanbrengen. Hoewel de vloer wel vlakker had kunnen zijn, benadrukte ik dat het om handwerk ging. Het resultaat van de terrazzovloer in het toilet was onvoldoende; de toplaag moest worden verwijderd en vervangen. Tussen het toilet en de gang bevonden zich twee banden, een scheidingsstrip en een toiletdeur. Eventueel kon bij vervanging van de toplaag een beperkt kleurverschil optreden, wat als acceptabel werd beschouwd. Als het kleurverschil niet beperkt kon worden, was vervanging van de terrazzovloer in zowel de gang als het toilet noodzakelijk.”

Ongegronde klachten

“De klacht over fijne scheurtjes was onterecht. Cementgebonden vloeren vertonen helaas vaak materiaalkrimp, wat tot fijne scheurtjes kan leiden. Ook kan de werking van vloerverwarming dergelijke scheurtjes veroorzaken. In dit geval waren de scheurtjes alleen zichtbaar onder strijklicht en vanaf zeer geringe hoogte. Ook de klacht over de glansgraad was onterecht; het resultaat voldeed aan de verwachtingen zoals overeengekomen met de bewoners. Hoewel een hogere glansgraad mogelijk was, raadde ik dit af vanwege het risico op aftekening van looppaden en een minder slipvast oppervlak.”

Indien je schade hebt en de oorzaak wilt achterhalen, neem dan contact met ons op via 070 33 66 500 of stuur een e-mail naar info@tbafbouw.nl.

Voor een overzicht van onze diensten kun je terecht op www.tbafbouw.nl/diensten.

Download de gratis TBA-app!