070 33 66 500 info@tbafbouw.nl

De vraag ontstaat of de “gebruikelijke” opstook- en afkoelprotocollen nog wel relevant zijn. Deze protocollen werden oorspronkelijk gebruikt bij dekvloeren met vloerverwarming die voldeden aan specifieke ontwerpeisen. Het moet worden vastgesteld dat er tegenwoordig veel wordt afgeweken van die ontwerpeisen, zoals isolatie, met velddilataties en met voorgeschreven maximale afmetingen.

Schade

Tegenwoordig wijken veel dekvloerontwerpen af van deze oorspronkelijke ontwerpeisen. Bijvoorbeeld, dekvloeren op isolatie worden niet altijd voorzien van alle kantstroken, velddilataties ontbreken vaak en dekvloeren met vloerverwarming worden vaak hechtend in plaats van op isolatie aangebracht. Deze afwijkingen kunnen leiden tot scheurvorming en onthechtingen in de dekvloer, vooral wanneer opstook- en afkoelprotocollen worden gevolgd.

Ingebruiknameprotocol

Het traditionele opstook- en afkoelprotocol houdt in dat de dekvloer geleidelijk wordt opgewarmd en afgekoeld, waardoor deze thermisch wordt voorbelast en veel fijne scheurtjes ontstaan. Echter, dit protocol kan leiden tot ernstige schade, zoals scheurvorming en onthechtingen, aan de dekvloer. Dit is vooral het geval in moderne toepassingen waarbij de oorspronkelijke gebruikelijke ontwerpen uitvoeringspraktijken zijn veranderd. In plaats van opstook- en afkoelprotocollen wordt aanbevolen over te stappen naar een ingebruiknameprotocol. Dit protocol betreft een geleidelijke opwarming of afkoeling van de dekvloer uitgaande van de actuele omgevingstemperatuur, zonder de risico’s van bovenmatige schade door temperatuurfluctuaties.

TBA-kennispaper 3

Is het gebruik van opstook- en afkoelprotocollen nog steeds nodig voor moderne vloerverwarmingssystemen? Deze vraag staat centraal in TBA-kennispaper 3: “Is een opstookprotocol nog wel actueel?” Het is tijd om het gebruik van deze protocollen te heroverwegen. Door over te stappen naar het gebruik van een meer hedendaags ingebruiknameprotocol kan de kans op schade aan de dekvloer behoorlijk worden verminderd, terwijl de effectiviteit van de vloerverwarming behouden blijft.

Wil je meer weten over dit onderwerp en onze aanbevelingen ontdekken? Ga dan naar www.tbafbouw.nl/kennispapers om de volledige kennispaper te lezen.

Download de gratis TBA-app!