TBA

plattegrond
Terug naar Over TBA

Privacyverklaring Technisch Bureau Afbouw

Technisch Bureau Afbouw, gevestigd aan Mauritskade 27 2514 HD Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Mauritskade 27 
2514 HD Den Haag 
+31703366500
www.tbafbouw.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Technisch Bureau Afbouw verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-      Voor- en achternaam
-      Geslacht
-      Adresgegevens
-      Telefoonnummer
-      E-mailadres
-      Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
-      Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Technisch Bureau Afbouw verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

A. Adressenbestand voor communicatie en voorlichting over de afbouwsector
-      Bedrijfsnaam
-      Adres
-      Postcode
-      Plaats
-      Land
-      Website
-      E-mail
-      Telefoon
-      Mobiele nummer
-      Sector
-      Nummer Kamer van Koophandel
-      ZZP’er ja of nee
-      Aantal werkzame personen
-      Werkgever
-      Volledige naam contactpersoon
-      Functieomschrijving contactpersoon
-      Telefoon contactpersoon
-      E-mail contactpersoon

B. Aanvragen technische dienstverlening

-      Naam aanvrager
-      Soort aanvrager
-      Projectnaam
-      Projectadres
-      Project Postcode
-      Projectplaats
-      Projecttelefoon
-      Bankrekeningnummer

C. AfbouwPost
-      Bedrijfsnaam
-      Adres
-      Postcode
-      Plaats
-      Land
-      Sector
-      Volledige naam contactpersoon

D. Mebest 
-      Bedrijfsnaam
-      Adres
-      Postcode
-      Plaats
-      Land
-      Sector
-      Volledige naam contactpersoon

E. AfbouwNieuws
-      Bedrijfsnaam
-      Woonplaats
-      Voornaam
-      Achternaam
-      E-mailadres
-      Geslacht
-      Sector
-      ZZP’er ja of nee

F. Bestellen van folders, publicaties ed.
-      Voornaam
-      Achternaam
-      Bedrijfsnaam
-      Adres
-      Postcode
-      Woonplaats
-      Telefoonnummer
-      Bankrekeningnummer

G. Terugbelactie
-      Naam
-      Telefoonnummer

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Technisch Bureau Afbouw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

A. 1 jaar na beëindiging van bedrijfsactiviteiten volgens de KvK
B. 10 jaar
C .1 jaar na beëindiging van bedrijfsactiviteiten volgens de KvK
D. 1 jaar na beëindiging abonnement
E. Na beëindiging abonnement gelijk verwijderd
F. Na verwerking gelijk verwijderd
G. Na verwerking gelijk verwijderd

Delen van persoonsgegevens met derden

Technisch Bureau Afbouw deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Technisch Bureau Afbouw blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Technisch Bureau Afbouw gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Technisch Bureau Afbouw.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Technisch Bureau Afbouw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@tbafbouw.nl 

Versie: juni 2018

nee, bedankt
Download TBA App! Download de TBA App
beschikbaar voor
MOBIEL en TABLET
Play Store  of  Apple Store