070 33 66 500 info@tbafbouw.nl

Eind 2020 was de zware beroepenregeling voor de afbouw een feit. Elke werknemer die fysieke arbeid in de afbouw verricht, kan drie jaar voor zijn AOW-leeftijd stoppen met werken. Vanaf dat moment krijgt hij een uitkering van het O&O-fonds Afbouw tot zijn pensioen. Bij het bepalen van de hoogte van zijn uitkering wordt rekening gehouden met de inzet van zijn 55min-rechten. Een complexe rekensom? Binnenkort niet meer.

Vanaf medio juni kan een werknemer zelf via een online tool uitrekenen hoeveel pensioen hij ontvangt als hij gebruik maakt van de zware beroepenregeling. Dit kan hij doen door in te loggen via Mijn Bouwpensioen op www.bpfbouw.nl. Vervolgens vult hij zijn gegevens in. Met één druk op de knop krijgt hij te zien hoe hoog zijn uitkering is als hij vervroegd met pensioen gaat. Eenvoudig en praktisch dus! Als de werknemer geen inloggegevens heeft, kan hij ze opvragen bij een vakbondsconsulent van het FNV of CNV Vakmensen.

Voor meer informatie over de zware beroepenregeling verwijzen we u naar www.mijnafbouw.nl/zware-beroepen-regeling.

Download de gratis TBA-app!